دانلود آهنگ Lemen Nechki از Najwa Farouk نجوی فاروق

دانلود آهنگ Lemen Nechki از Najwa Farouk نجوی فاروق آهنگ Lemen Nechki از Najwa Farouk نجوی فاروق متن این ترانه: لمن نشکی حالی یالی شغلتی بالی نبات سهران لیالی نفکر فیک نجوم اللیل والقمر یحکو ما بیا حتى قلبی راح یهضر یشکی علیا لامونی علیک وقالولی ننساک کندیر ننساک وعقلی راح معاک نعذر قلبی هو… ادامه خواندن دانلود آهنگ Lemen Nechki از Najwa Farouk نجوی فاروق