من از بی نیازی به ثروت رسیدم

26 ژانویه 2021
4 بازدید
بدون نظر


من از بی نیازی به ثروت رسیدم که از بی نیازان غنی تر ندیدم برای رسیدن به آرامش دل من از مال دنیا چه آسان بریدم من از بی نیازی به ثروت رسیدم که از بی نیازان غنی تر ندیدم خدایا من از تو دولت نمیخواهم مطاع دنیا و شوکت نمی خواهم فقط به لطف

ادامه مطلب
موضوع :