شنیدی میگن دست خودمون نبود ماهم دست خودمون نبود

19 جولای 2020
16 بازدید
بدون نظر


شنیدی میگن دست خودمون نبود ♩♫ ما هم دست خودمون نبود ♩♫ تو یه روز و بگو ما توش *ون نسوخت ♩♫ یه ناهار و شام نمیداد پولِ بودجَمون ♩♫ بچه شیش ساله میدیدی عملی تل ♩♫ با چوبِ جعبه هایِ موز دوره پیت حلبی جمع ♩♫ خبرِ جنگ میاد از محلِ بغلی زنگ ♩♫...


ادامه مطلب
موضوع :