ناهید خوشگله چه خوب رسیدی به فریاد دل شکسته من رضا جعفری

29 ژوئن 2020
13 بازدید
بدون نظر


ناهید خوشگله چه خوب رسیدی به فریاد دل شکسته ی من دلم گرفته بود ز نا امیدی تو این زوال قلب خسته ی من ناهید خوشگله الهی نمیری عشقت جونمه جونمو نگیری عشقت جونمه جونمو نگیری ناهید خوشگله الهی نمیری عشقت جونمه جونمو نگیری میون آدما انگشت نمایی به پاکی و ق...


ادامه مطلب
موضوع :