محسن یگانه با من غریبگی نکن mp3

30 جولای 2020
3 بازدید
بدون نظر


منو درگیرِ خودت کن؛ تا جهانم زیر و رو شه! ●♪♫ تا سکوتِ هر شبِ من، با هجومت رو به رو شه… ●♪♫ بی هوا… بدون مقصد… سمتِ طوفانِ تو میرم ●♪♫ منو درگیرِ خودت کن؛ تا که آرامش بگیرم ●♪♫ با خیالِ تو هنوزم؛ مثلِ هر روز و همیشه ●♪♫ هر شبِ حافظه ی

ادامه مطلب
موضوع :

آهنگ با من غریبگی نکن با من که درگیر تو ام

30 جولای 2020
4 بازدید
بدون نظر


منو درگیرِ خودت کن؛ تا جهانم زیر و رو شه! ●♪♫ تا سکوتِ هر شبِ من، با هجومت رو به رو شه… ●♪♫ بی هوا… بدون مقصد… سمتِ طوفانِ تو میرم ●♪♫ منو درگیرِ خودت کن؛ تا که آرامش بگیرم ●♪♫ با خیالِ تو هنوزم؛ مثلِ هر روز و همیشه ●♪♫ هر شبِ حافظه ی

ادامه مطلب
موضوع :