دو شهر بندری در شمال و جنوب که اگر یک نقطه از هر کدام جا به جا کنیم نام بندر دیگر می شود

25 ژانویه 2021
31 بازدید
بدون نظر


دو شهر بندری در شمال و جنوب که اگر یک نقطه از هر کدام جا به جا کنیم نام بندر دیگر می شود/جواب دو شهر بندری در شمال و جنوب که اگر یک نقطه از هر کدام جا به جا کنیم نام بندر دیگر می شود/ پاسخ دو شهر بندری در شمال و جنوب که

ادامه مطلب
موضوع :