گیسو کمند دلبرکم غمای عمرت واسه من

18 جولای 2020
6 بازدید
بدون نظر


غروب که وونه ایمه تی محله سر امه قرار ووشه شمی کوچه سر بوینم تره من ای جان دلبر گلی بزنم و ته دوی می ور دلبر گیسو کمنده کمی هم قد بلنئده کل مازرون ره هم هاکرده قبضه دلبرا ای دلبرا دلبر می تاج سرا برو بوریم به محضرا تره شه یار بییرم شنی

ادامه مطلب
موضوع :