صد بار گفتمت همچین نکن زلفای بورت نریمان فاضلی

24 جولای 2020
62 بازدید
بدون نظر


زمینامون ترک ترک رو زخمامون نزار نمک بزار بزنه نم نم بارون بزار تازه شه رو بیابون وی گلم گلم گل بیخاروم ز دوریت زارو بیماروم وی گلم گلم گل بیخاروم خدا میدونه دوست دارم صدبار گفتمت همچین نکن زلفایه بورت چین چین نکن صدبار گفتمت همچین نکن زلفایه بورت چی...


ادامه مطلب
موضوع :