کجا میخوای بری چرا منو نمیبری

09 ژانویه 2021
4 بازدید
بدون نظر


نمیشه باورم که وقت رفتنه تموم این سفر بارش رو شونه منه نمیشه باورم که وقت رفتنه تموم این سفر بارش رو شونه منه کجا می‌خوای بری چرا منو نمیبری حسین این دم آخری چقدر شبیه مادری داداش کجا می‌خوای بری چرا منو نمیبری حسین این دم آخری چقدر شبیه مادری کجا می...


ادامه مطلب
موضوع :