ناهید خوشگله چه خوب رسیدی به فریاد دل شکسته من رضا جعفری

29 ژوئن 2020
35 بازدید
بدون نظر

ناهید خوشگله چه خوب رسیدی به فریاد دل شکسته من رضا جعفری


ناهید خوشگله چه خوب رسیدی به فریاد دل شکسته ی من دلم گرفته بود ز نا امیدی تو این زوال قلب خسته ی من ناهید خوشگله الهی نمیری عشقت جونمه جونمو نگیری عشقت جونمه جونمو نگیری ناهید خوشگله الهی نمیری عشقت جونمه جونمو نگیری میون آدما انگشت نمایی به پاکی و ق...


ادامه مطلب
موضوع :