خداحافظ گل نازم

خداحافظ گل نازم ♫ کاشکی مهربون نبودی♥♫ می دونم سخته جدایی ♫ آخه عادت کرده بودی♥♫ بعد من خودم می دونم ♫ سقف زندگیت خرابه♥♫ اگه غیر اینه عشقم ♫ چرا چشمات خیس ابه♥♫ چرا چشمات خیس ابه ♫ سرت و بزار رو شونم♥♫ عاشقونه بغلم کن ♫ یا ازم بخواه بمونم♥♫ چرا شونه هات […]