مثل نویسی آب ریخته جمع شدنی نیست

معنی ضرب المثل آب ریخته جمع شدنی نیست ۱- هنگامی که رازی فاش شود،آبرویی برود و.. دیگر نمیتوان آن را دوباره به حالت اولیه باز گرداند و همانند آبی است که اگر بر زمین جاری شود نمی توان آن را جمع کرد. ۲- کار اشتباه کردن مثل پرتاب سنگی است که دیگر بر نمی گردد!… ادامه خواندن مثل نویسی آب ریخته جمع شدنی نیست

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فایل

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست طاقت بار فراق این همه ایامم نیست خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد سر مویی به غلط در همه اندامم نیست میل آن دانه خالم نظری بیش نبود چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست شب بر آنم که مگر روز نخواهد بودن بامدادت… ادامه خواندن خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فایل

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت

آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت دل تنگش سر گل چیدن ازین باغ نداشت قدمی چند به آهنگ تماشا زد… ادامه خواندن آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فایل

عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر

عمر که بی‌عشق رفت هیچ حسابش مگیر عمر که بی‌عشق رفت هیچ حسابش مگیر آب حیاتست عشق در دل و جانش پذیر هر که جز عاشقان ماهی بی‌آب دان مرده و پژمرده است گر چه بود او وزیر عشق چو بگشاد رخت سبز شود هر درخت برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پیر هر… ادامه خواندن عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فایل

تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت

ای شاهد قدسی، کِه کَشَد بند نقابت؟ وی مرغ بهشتی، که دهد دانه و آبت؟ خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز کآغوش که شد، منزل آسایش و خوابت؟ درویش نمی‌پرسی و ترسم که نباشد اندیشهٔ آمرزش و پروای ثوابت راه دل عشاق زد آن چشم خماری پیداست از این شیوه که مست است… ادامه خواندن تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فایل

در کارگه کوزه گری رفتم دوش

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش ناگاه یکی کوزه برآورد خروش کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فایل

سریال عاشق لبخندت شدم قسمت ۱۲

قسمت ۱۲ سریال چینی عاشق لبخندت شدم + زیرنویس فارسی چسبیده با بازی شوکای -۷۲۰pدرخواستی   دانلود لینک مستقیم

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فایل

از در درآمدی و من از خود به در شدم

از در درآمدی و من از خود به در شدم گفتی کز این جهان به جهان دگر شدم گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست صاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن… ادامه خواندن از در درآمدی و من از خود به در شدم

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فایل