شوری که برق نگاهت به جانم روانه کرد

شوری که برق نگاهت به جانم روانه کرد، همه‌اش حواشی ماجرا بودند:)
تو اصیل بودی و ایستادی و من اصالتت را دیدم و پناه به انسانیتت بردم…
اصلا تو بگو چند نفر در این شهر یخ زده، اصیل و شریف پیدا میشود؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.