معشوق گل یاس و مینای بهارانی

معشوق گل یاس و مینای بهارانی
بوی خوش لحن تو اسباب پریشانی
گویند که عشق تو کفر است مرا هر دم
گویم تو خداوندی عشق است مسلمانی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.