ای صبح بیا و روز نو کن آغاز تا از سخن مهر شوم خاطره ساز

ای صبح بیا و روز نو کن آغاز
تا از سخن مهر شوم خاطره ساز

ای آتش زرتشت بمان صدها قرن
تا زاده شوم به رقص و شور و آواز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.