این دایره ی پر شرر و قال گذشت

این دایره ی پر شرر و قال گذشت
اندوه هزار و چهارصد سال گذشت

برخیز و دوباره وقت نوروز آمد
تلخی عسس گونه ی دجال گذشت

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.