برخیز و طلوعم را بر عشق دلالت کن

برخیز و طلوعم را بر عشق دلالت کن
از خانه ی امن ما با مهر حمایت کن

لبخند بزن آوا ، صبح است و تماشایی
بر سفره ی عشق ما تدریس اصالت کن

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.