ای خالق خواستن ، و ای مهر تمام و تام

ای خالق خواستن ، و ای مهر تمام و تام . روا مدار آنچه دیگران به تو می گویند با تو بگویم . و روا مدار آنچه دیگران از تو می خواهند از تو بخواهم ، که تو نه برای خواستنی و هم برای خواستن . و من نه برای خواستنم که خود برای انجام . ای خداوند آغاز و انجام و ای مهربان ترین مهربانان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.