آی باغبان تو می توانی با داست ریشه ی همه‌درختها را بزنی

آی باغبان
تو می توانی
با داست
ریشه ی همه‌درختها را بزنی
می توانی
تمام گلها را بچینی
می توانی تمام ابرها را ببارانی
چشم تمام گلها را پر از شبنم کنی
می توانی روی این باغ
سقفی بزنی
که خورشید بر اینجا نتابد
و تمام پرنده ها را با تیر بزنی
که پرنده ای در این باغ نخواند
اما مگر می توانی
خورشید را بپوشانی ،
بهار را سد شوی
و عشق پروانه به گل را
در بند کنی !

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.