ای تکیه گاه من و ای معبد مقدس تنها تو لایق بوسه ای

ای تکیه گاه من
و ای معبد مقدس
تنها تو لایق بوسه ای
و تنها
بوسه های تو معجزه می کند
و شاید
کار تو این است
که هر روز به من لبخند بزنی
و مرا پر کنی از عشق
و بدرقه ام کنی به زندگی
با آن نگاهت مرا بسوزانی
و سرشار عطش کنی
و شاید
کار تو این است
که در هر غروب
با کلامت
خستگی تنم را پاک کنی
و شاید
کار تو این است که
در زندگی من بیایی و
جهان مرا زیبا کنی
کار تو این است ای معجزه گر
که مرا بکشی و زنده کنی
من به چشم خویش دیدم
که مرده زنده شود

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.