شد دوباره رمضان ماه غم یار رسد

شد دوباره رمضان ماه غم یار رسد
موعد مستیِ خوابِ شب و بیدار رسد

صبح در راه دروغ و دغل و مکر و فریب
شب خدا را پی این ماه خریدار رسد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.