برقص ای بانوی مومشکی لب سرخ افسونگر

برقص ای بانوی مومشکی لب سرخ افسونگر
برقص ای چشم تو خنیاگر و جراره و اخگر

برقصان موی خود را تا برقصانم نگاهم را
شبیه ساقی می خواره دور باده و ساغر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.