تا پرچم ما سه رنگ زیبا دارد این جاذبه قشنگ و گیرا دارد

تا پرچم ما سه رنگ زیبا دارد این جاذبه قشنگ و گیرا دارد
تا یک زن و مرد در همین خاک وسیع بر قلب نشان آریا را دارد
تا نام قشنگ پارس در این وادی ،‌ در هر نفس و کلام یک تن باقیست
این نام خلیج تا ابد فارس ما ،‌بر قلب سیاه تازیان چون داغیست
تا این قلم است در کفم می گویم ،‌من زاده شدم به نام پاکت ای پارس
تا گوش جهان ز عشق من کر گردد ،‌ فریاد زنم که لا خَلیج اِلا فارس
تا سبز نشان سرسبزی ماست ، الماس سپید تاج خوشبختی ماست
تا سرخی خون ما ز بیرق جاریست ،‌ این آبی پاک رمز سرسختی ماست
این حرف و کلام از درون قلبم ،‌ بر روح قلم دمیده جان می گیرد
وحی است که قلب و روح و هر ذره من ،‌از خالق عشق در جهان می گیرد
تا مهر به بام آسمان رخشان است ،‌ایران قشنگ قبله ایمان است
هر چند شغال می کند صد فتنه ،‌این شیر همیشه زنده و غران است
در گوش فرو کن این ندا اهریمن ،‌خاور ز خلیج فارس جان می یابد
زیرا که ز آب گرم این چشمه نور ،‌خورشید به شرق این زمین می تابد
من هومنم و تمام دین و شرفم با نام وطن تنیده شد دیگر هیچ
این اشک ،‌خلیج تا ابد فارس ماست از چشم وطن چکیده شد دیگر هیچ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.