با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

21 مارس 2020
3 بازدید
بدون نظر

۱- مخالف کلمه های زیر را بنویسید

خنده —–> گریه
درست —-> نادرست = غلط = اشتباه
درون —–> بیرون = خارج
بیش تر —-> کم تر

با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

۲- هر یک عبارت های زیر را در یک سطر توضیخ دهید .

با دل گرفته سخن گفتن : با غم یا اندوه صحبت کردن
گوشه ای درون خود نشستن : در گوشه ای نشتن و در غم فرورفتن
یکی دو پیرهن بیشتر پاره کردن : با تجربه تر بودن

۳- چرا شاعر ((دل گرفته را به غنچه و خنده را به گل )) نسبت داده است .

زیرا غنچه بسته است و مانند این است که دلش گرفته است اما گل شکفته شده و باز است و مانند این است
که شاد و خندان می باشد .

۴- فکر کنید و دلیل بیاورید که چرا زندگی شکفتن است .
زندگی یعنی رشد کردن و به کمال معنوی رسیدن و این مانند زمانی است که گل میشکفد و به کمال زیبایی خود می رسد
اگر در زندگی رشد و کمال معنوی نداشته باشیم مانند غنچه نشکفته در زنگی خواهیم شد . بنابر این زندگی شکفتن و به کمال رسیدن است

املاء

۱- چهار کلمه بنویسید که مانند غنچه در آن ها یکی از شکل های حر ف (( غ )) به کار رفته باشد

فروغ —- شغال —- دریغ —- مشغول

۲- چرا کلمه (راز) از نظر املایی اهمیّت دارد ؟ با آوردن مثال توضیح دهید .

چون حرف ( ز) که در کلمه ( راز ) وجود دارد به سه شکل دیگر نیز میتواند نوشته شود
به طور کلی تمامی کلماتی که یک حرف از آن ها را می توان به چند شکل نوشت از نظر
املایی دارای اهمیّت می باشند . مانند . مخصوص – صبر – حیاط –

۳- کلمه (( زندگی )) به این گونه ساخته شده است زنده + ی ، چهار واژه ذکر کنید که به همین شیوه
ساخته شده باشد .

مانند : دونده + ی = دوندگی
بیچاره + ی = بیچارگی
آزاده + ی = آزادگی
سازنده + ی = سازندگی
راننده + ی = رانندگی

نگارش

با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

۱- برای هر یک از کلمات زیر دو صفت مناسب بنویسید

واژه ————-> صفت ۱ ———–> صفت ۲
گل ————–> خوش بو————> شکفته
زندگی ———–> زیبا ————> شیرین
باغ ————-> دلگشا ————–> سر سبز

۲- با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله بنویسید

زبان سبز : شعرزیبای خلقت با زبان سبز طبیعت سروده شده است
باغ : رخت زیبای باغ در پاییز رنگ دیگری به خود می گیرد
چمنزار : چمنزار زرد مانند این است که پاییز گریه می کند

۳- تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید
farsin3.jpg
برکه ای آبی پاک و درختانی سرسبز و روستایی پر از زندگی و کارخانه ای که با این همه زیبایی ناساز گار است
۴- تصور کنید در باغ پر گل ایستاده اید و چهچه بلبل هم بگوش می رسد . گفتگوی خیالی میان بلبل و گل را
در یک بند بنویسید .

درخت به بلبل گفت امروز تورا در باغ ندیدم . بلبل پاسخ داد به باغ همسایه و به دیدار غنچه نشکفته گل سوسن رفتهه بودم

کارگاه نویسندگی

با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

خلاصه نویسی
یکی دیگر از راه های رسیدن به مهارت در نویسندگی ، خلاصه نویسی است . در خلاصه نویسی باید مطالب مهم
واصلی متن را ذکر کنیم و از نوشتن جزئیات چشم بپوشیم .

۱- حکایت محبت را که پیش از این خوانده اید در یک بند خلاصه کنید .
دو دوست دربیابانی دچار اختلاف شدند . یکی به صورت دیگری سیلی زد .
فرد سیلی خورد آزرده شد و روی شن ها نوشت « امروز بهرتین دوستم به من سیلی زد »
سپس به راه خود ادامه دادند فرد سیلی خورده به درون بر که ای افتاد و دوستش نجاتش داد
داستان این نجات را بر روی سنگ نوشت .فردی که سیلی زده بود تعجب کرد و گفت چرا این دو
واکنش متفاوت را انجام دادی ؟ دوستش جواب داد خوبی هارا باید برروی سنگ نوشت تا همیشه بماند

۲- فهم خود را از ضرب المثل (( جایی که نمک خوردی ، نمکدان مشکن )) ، در یک بند بنویسید .
اگر دیگران به ما محبت و لطف کردند باید قدر لطف و محبت آن ها را بدانیم و به آن ها بدی و خیانت نکنیم چون این
کار مانند این است که مهمان کسی باشی و از غذاهایی که آن شخص اماده کرده استفادی کنی و در نهایت نمکدان اورا
شکته و به او ضرر بزنی

۳- هرچه از محتوای درس های این فصل فهمیده اید در یک بند بنویسید .
رعابت آداب دوستی و درک لحظه لحظه های زندگی .

تصور کنید در یک باغ پر گل ایستاده اید و

21 مارس 2020
4 بازدید
بدون نظر

تصور کنید در یک باغ پرگل ایستاده اید

تصور کنید که در یک باغ پر گل ایستاده اید و چهچه بلبل هم به گوش

می‌رسد گفت و گوی خیالی میان بلبل و گل را در یک بند بنویسید .

تصور کنید در یک باغ پر گل ایستاده اید و

گفت و گوی خیالی گل و بلبل:

بلبل : ای گل، دوست داشتم مثل تو باشم و خوشبو و رنگارنگ بودم.

گل: بلبل عزیز ، منم دوست داشتم مثل تو باشم و پرواز کنم و صدای خوشی

داشته باشم، ولی همه ویژگی منحصر بفرد خودشان را دارند.

بلبل: من توانایی و چیز زیادی ندارم.

گل: همه موجودات و گیاهان توانایی و ویژگی منحصر بفردی دارند

و تو باید خدا رو به خاطر پرواز کردن و آواز خوش شکر کنی .

بلبل: ای گل دوست داشتنی و خوشبو ،حرف های تو به دلم می شینه، درسته من باید

نعمت هایی که خداوند به من داده رو به خودم یادآوری کنم و شکر گزار باشم.

گل: ما می تونیم برای هم دوست خوبی باشیم

و هر وقت دلتنگ شدیم باهم حرف بزنیم.

نتیجه گیری:

هر توانایی که داریم باید روی آن تکیه کنیم و هیچ وقت ناامید نشویم.

و همچنین قدر دوستان خوب را بدانیم.

گفت و گوی دومی:

باغی پر از گل (گل و بلبل)

روزی درباغی پرازگل های زیبا ورنگارنگ قدم میزدم

انجاباگفت وگوی بلبل وگل روبروشدم

بلبل به گل میگفت: میتوانم درکنارت بنشینم

گل باصدای زیبایش گفت : البته

بلبل آهی کشیدوگفت، این روزها خیلی حالم بد است

گل گفت : چرا.

بلبل :چون کسی درکنارم نمانده همه ی خانواده ام مرا ترک کرده اند

گل : برای چه؟.

بلبل جواب داد : چون من بلبل خوبی نبودم.

گل وقتی دید بلبل ناراحت است چیزی نگفت.

بلبل گفت : تو گل خیلی خوبی هستی.

گل گفت : من هم در زندگی اشتباه کرده ام ولی تو باید به اشتباهات

خود افتخار کنی و ازآن عبرت بگیری تابلبل خوبی شوی.

تصور کنید در یک باغ پر گل ایستاده اید و

دراین هنگام بلبل بسیار خوشحال شد و از گل تشکر کرد و پر زد و رفت.

تصور کنید در یک باغ پرگل ایستاده اید
باغی پر از گل

هنگامی که وارد باغ شدم دیدم، گل ها لباس های رنگارنگ خود را به تن کرده اند،

یکی قرمز، دیگری صورتی، آن یکی آبی و بنفش. درختان که از بی برگی

و سرمای زمستان به ستوه آمده بودند سبزپوش بودند.

پرندگان از لانه های خود بیرون آمده و خبر رسیدن بهار را میدادند.

زنبورهای عسل از گل های خوشمزه نوش جان می کردند.

احساس کردم بهار، پیام عشق و شادمانی با خود آورده و به من، موجودات و گیاهان

نوید شروعی دوباره را میدهد. آسمان آبی بود بدون لکه ای از ابر. رنگین

کمان در آسمان قابل مشاهده بود، آری باران آمده بود.

مزرعه ای پر از گل:

دستانم را باز کرده ام، سرم رو به بالا است و به آسمان نگاه می کنم،

آسمان صاف و آبی ، با نسیم ملایمی بوی گل های رنگا رنگ در همه جا پیچیده می شود

و به مشامم می رسد ، چقدر بوی شادی بخش و تازه ای هستند ،

دستانم را روی برگ و گلبرگ های، گل های تازه می کشم، یکی از گل ها جنسی از مَخمَر دارد،

مثل اینکه روی ابریشم دستانم را گذاشته ام ، حسی خوبی دارم ..به دور و برم نگاهی می اندازم،

پر است از گل های نرگس و لاله و گل های زرد رنگ ، ترکیب رنگ هایشان چشمانم را خیره کرده،

خدایا شکر که این همه نعمت های خوب را برای ما آفریده ای، کمی آنطرف تر چند زنبور عسل ،

مشغول میل کردن غذاهای خوشمزه هستند ، درسته! ” شیره گل” ، مطمئنم خیلی خوششان آمده ،

تصور کنید در یک باغ پر گل ایستاده اید و

مگر می شود از شیره این گل های رنگا رنگ گذشت.

تصور کنید در یک باغ پرگل ایستاده اید

شعری درمورد بهار

هر گل و برگی که هست، یاد

خدا میکند – بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگار

برگ درختان سبز، پیش خداوند

هوش – هر ورقی دفتریست، معرفت کردگار

وقت بهارست خیز، تا به تماشا

رویم – تکیه بر ایام نیست، تا دگر آید بهار

انشا درمورد فضولو بردن جهنم…

مساحت زمین والیبال

برای پر شدن صورت چه چیزی بخوریم

21 مارس 2020
3 بازدید
بدون نظر

راههای “چاق شدن صورت” شامل خوردنی های چاق کننده صورت , حرکات ورزشی

چاق کننده صورت و استفاده از یک ماسک صورت خاص است که بهترین و طبیعی ترین راه چاقی صورت می باشند.
بهترین و موثرترین راه های چاق شدن صورت

لاغر شدن صورت یکی از شایع ترین مشکلاتی است که غالب مردان و زنان در سراسر جهان

با آن روبه رو هستند و برای درمان آن تلاش می کنند. آیا شما راهی برای این مشکل شایع یافته اید ؟

با ما در این بخش از سلامت نمناک همراه باشید تا با راههای طبیعی چاق شدن صورت آشنا شوید

و بدون اینکه از روش های تزریقی و دارویی پرخطراستفاده کنید به زیبایی و چاقی طبیعی صورت برسید.

چاقی صورت باروش طبیعی

بسیاری از ما با کوچک ترین تغییر دربرنامه و رژیم غذایی مان با لاغری صورت رو به رو می شویم

به طور کلی لاغر شدن صورت از آن دست مشکلاتی است که کمتر کسی هست که آن را تجربه نکرده باشد.

کافی است تمرینات سنگین ورزشی را از سر بگیریم تا در کوتاه ترین زمان ممکن جذابیت و زیبایی صورت مان را از دست بدهیم و صورتمان لاغر شود.

در طب مدرن شیوه هایی مثل تزریق ژل و بوتاکس برای چاق شدن صورت وجود دارد ،

اما ما به شما پیشنهاد می کنیم به جای استفاده از این شیوه ها ی مضرو پرداخت هزینه های هنگفت ،

به توصیه درمانگران طب سنتی و نسخه های گیاهی و طبیعی آنها عمل کنید تا بدون عارضه و نگرانی صورت پر و زیبایی داشته باشید.

معجون شگفت آور خیار و گلابی

برای پر شدن صورت چه چیزی بخوریم

خیارخواص بسیاری برای لطافت پوست و آبرسانی به سلول های سطحی پوست دارد و استفاده

موضعی و خوراکی از این میوه می تواند به آبرسانی سلول های پوستی کمک می کند. برای اثر بیشتر

این میوه از ماسک آن استفاده کنید به این ترتیب می توانید در عرض ۲ هفته با آبرسانی به سلول های پوست

و افزایش آب میان بافتی به پرتر به نظر رسیدن صورت تان کمک کنید.

ماسک خیار برای صورت

نحوه استفاده از ماسک خیار

این میوه را به صورت رنده شده و به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست خود بگذارید.

می توانید از گلاب مرغوب نیز برای این کار استفاده کنید.

تنها کافی است که گلاب را روی پوست صورت کمپرس کنید.

این کار را ۲۰ دقیقه و هفته ای سه بار انجام دهید.

نوشیدن آب و چاقی صورت

نوشیدن آب در طول روز است اثر معجزه گری که آب روی پوست و چاقی صورت دارد ،

به ویژه در شرایطی که مشغول تمرینات ورزشی و بدنسازی هستید. مردان و زنانی که به طورمنظم ورزش می کنند

با لاغری صورت مواجه می شوند و بعد از مدتی احساس می کنند که زیبایی اولیه صورت شان از بین رفته است.

نوشیدن مقدار مناسب آب به این افراد کمک می کند آب میان بافتی سلول های صورت تامین شود

و به این ترتیب به چاق تر شدن صورت و پرحجم شدن عضلات آن کمک کند.
برای چاق شدن صورت چه بخوریم

میوه ها و سبزیجات سرشار از فیبر بوده و باعث آبرسانی بهتر به سلول های پوستی صور ت می شود

همچنین با خوردن میوه ها شما احساس سیری کنید و کمتر سراغ تنقلات و مواد غذایی خشک مانند انواع فست فودها می روید.

هویج یکی از بهترین میوه ها ی کم کالری و آبرسان است که می توانید در طول روز آن را در میان وعده های

غذایی تان مصرف کنید. این روند را تا یک هفته ادامه دهید تا بتوانید از این روش برای آبرسانی بهتر به سلول های پوستی صورت تان بهره بگیرید.

برای پر شدن صورت چه چیزی بخوریم

چاقی صورت با سبزیجات
آجیل های موثر در چاقی صورت

مصرف مغزهای روغنی یکی از بهترین روش ها برای پرتر به نظر رسیدن عضلات صورت است.گنجاندن

حب ۴ مغز به برنامه و رژیم غذایی یکی از روش های بی عارضه و طبیعی برای پر کردن صورت است.

برای تهیه این حب نیاز به مغز پسته، بادام، فندق و خرما دارید.

روش تهیه حب برای چاقی صورت

۴ عدد از هر یک از این مغز ها (پسته، بادام، فندق ) را با ۲ عدد خرما ترکیب کنید و آنها را به صورت خمیری نرم درآورید،

به جای استفاده از خرما از شیره خرما نیز می توانید استفاده کنید.

از این خمیر حب های کوچک و گرد تهیه کنید و در طول روز۵ تا ۱۰ عدد از این حب ها را بخورید.

برای چاق شدن صورت از چینی ها کمک بگیرید

اگر می خواهید از روشی خیلی سریع برای پر شدن صورت تان استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم

با یک متخصص طب سوزنی مشورت کنید. درمانگران طب سوزنی ، از سوزن های ظریف طب سوزنی

برای بهتر شدن جریان گردش خون صورت و تولید کلاژن بیشتر استفاده می کنند ،

این روش با افزایش خونرسانی به صورت به افزایش و تولید کلاژن پوست نیز کمک می کند و به تقویت

عضلات صورت و خوش فرم شدن این عضلات می پردازد. با کمک طب سوزنی در مدتی کوتاه و کمتراز یک ماه می توانید صورت پر و زیبایی داشته باشید.

چاقی صورت با طب سوزنی
حرکات ورزشی برای چاق شدن صورت

یکی از بهترین روش ها برای چاق شدن صورت استفاده از تکنیک های ورزشی است.

برای پر شدن صورت چه چیزی بخوریم

روش انجام

روی صندلی بنشینید و روی عضلات صورت تمرکز کنید.
سپس لب ها را تا جایی که می توانید جمع کنید و آن را به مدت ۵ ثانیه در همین حالت نگه دارید.
سپس بدون آنکه لب های تان از هم باز شود و دندان های تان دیده شود لبخند بزنید و سعی کنید خط لبخند را بلند و بلندتر کنید.
لب ها را به مدت ۵ ثانیه در این وضع نگه دارید و این تمرین را ۱۵ بار تکرار کنید.
بعد از اجرای پانزدهمین حرکت خواهید دید که عضلات صورت تان احساس خستگی می کنند.
خستگی عضلات صورت بهترین نشانه برای بهبود خونرسانی و جریان گردش خون به سلول های صورت است.
برای این کار هر روز کمتر از ۲۰ دقیقه را به این کار اختصاص دهید و در ۲ نوبت این تکنیک را اجرا کنید.

هر شب سالاد کاهو و جوانه گندم بخورید

در وعده های غذایی به ویژه وعده شام سالاد کاهو و جوانه گندم بگنجانید و تاثیر آن را بر افزایش

نشاط و شادابی صورت و پر شدن و چاق به نظر رسیدن آن ببینید .

جوانه گندم با داشتن ویتامین E و ویتامین های B تاثیر زیادی در آبرسانی و افزایش آب میان بافتی دارد.

همچنین می توانید پودر تهیه شده از جوانه گندم را با ماست ترکیب کنید و بعد از خوردن

یک وعده غذایی ۲ قاشق از آن را بخورید.اگر می خواهید تنها صورت تان چاق شود به خوردن

حداکثر ۲ قاشق جوانه گندم و ماست بعد از یک وعده غذایی اکتفا کنید زیرا خوردن بیش از حد آن موجب چاقی می شود.
ماسک مفید برای چاقی صورت

یکی از قدیمی ترین ماسک های طبیعی که مردم هند، مصر و چین از آن برای افزایش زیبایی

و جوانسازی پوست شان استفاده می کردند ماسک گل رس است . در طب سنتی ایران نیز

نسخه های مختلفی برای گل رس وجود دارد که از آن برای

حفظ شادابی و نشاط پوست و مو استفاده می کنند.

گذاشتن این ماسک روی پوست حتی موجب تقویت

عضلات و از بین رفتن افتادگی ها و شل

شدگی های پوست و ماهیچه های صورت می شود و به این ترتیب

برای پر شدن صورت چه چیزی بخوریم

به پرتر به نظر رسیدن صورت کمک می کند.

ماسک گل رس صورت
طرز تهیه ماسک خاک رس برای چاقی صورت

ماسک گل رس از ترکیب خاک الک شده و نرم شده و گلاب خالص و طبیعی به دست می آید.

برای تهیه این ماسک یک قاشق غذاخوری گل رس نرم شده را با یک قاشق

مربا خوری گلاب ترکیب کنید و آن را به صورت خمیر درآورید.

اگر می خواهید این ماسک کاملا به صورت خمیری نرم درآید می تواند ذره ذره میزان گلاب را افزایش دهید .

برای گذاشتن این ماسک کل صورت را با آن خوب بپوشانید و به مدت ۱۵ دقیقه صبر کنید

سپس پوست تان را با آب خنک بشویید و هرگز در طول روز از آب گرم برای شستن پوست صورت استفاده نکنید.

تفسیر سی پاره منم ترک چله کن

21 مارس 2020
21 بازدید
بدون نظر

با من صنما دل يكدله كن
مجنون شده‌ام؛ از بهر خدا
سي‌پاره به كف در چلّه شدي
مجهول مرو با غول مرو
اي مطرب دل! زان نغمه‌ي خوش
اي زهره و مه! زان شعله‌ي رو
اي موسيِ جان! شُبّان شده‌اي؟
نعلَيْن ز دو پا بيرون كن و رو
تكيه‌گه تو حق شد نه عصا
فرعون هوي چون شد حَيَوان

گر سر ننهم آنگه گِله كن
زان زلف خوشت يك سلسله كن
سي‌پاره منم، تَرك چله كن
زنهار! سفر با قافله كن
اين مغز مرا پر مشغله كن
دو چشم مرا دو مشعله كن
بر طور برآ، ترك گَله كن
در دشت طُوي پا آبله كن
انداز عصا و آن را يله كن
در گردن او رو زنگُله كن

تفسیر سی پاره منم ترک چله کن

اين غزل احتمالاً خطاب به حسام الدين سروده شده است و مولانا در آن او را با لحني نوازشگر

و تا حدي تغزلي سرزنش مي‌كند و از سلوك بدون ياری و همراهي پير (در اين جا: خود مولوي) بر حذر مي‌دارد.

حسام الدين در فترتي كه پس از اتمام دفتر اول مثنوي پيش آمد به عزلت و چله نشيني پرداخت،

ولي دوباره به سوي مراد خويش برگشت و در پي همين بازگشتِ فرخنده فرجام، سرايش مثنوي از سر گرفته شده و دفتر دوم آغاز شد.

نكته هايي كه طي اين غزل به حسام الدين و در مفهومي وسيع به همه‌ي سالكان گوشزد مي‌شود

در ابيات آغازين دفتر دوم مثنوي با تفصيل بيشتر آمده است: در آن‌جا به حسام الدين مي‌گويد

خلوت نشيني خوب است، ولي خلوت به معناي پرهيز از يار بد (اغيار) است نه دوري گزيدن از يار خدايي:

خلوت از اغيار بايد، نه ز يار پوستين بهر دي آمد ، نه بهار

( مثنوي،دفتر دوم / بيت ۲۵)

سلوك بدون بهره‌مندي از راهنمايي و راهبري‌هاي پير به گمراهي مي‌انجامد اما اگر با ارشاد

تفسیر سی پاره منم ترک چله کن

پير و در سايه‌ي او صورت گيرد سالك را از پرتو خورشيد حقيقت مستفيض مي‌سازد تا جايي كه خود خورشيدي روشنگر مي‌شود.

مطلع شمس آي اگر اسكنـــدري بعد از آن هر جا روي نيكو فـري

بعد از آن هر جا روي مشرق شود شرق ها بر مغربت عاشق شـــود

(پيشين / ابيات ۴۶-۴۵)

۱ – صنم: بت؛ مجازاً: معشوق،محبوب،دلبر / با كسي دل يك دل كردن:

با او مهربان و صميمي شدن / سر نهادن: تسليم شدن، خود را فدا كردن

اي يگانه‌ترين يار! اي محبوب! با منِ عاشق ، مهربان و بر سر پيمان باش؛

اگر من جانم را فدايت نكردم آنگاه گله كن.

۲ – خوش: خوب، نيكو / سلسله: زنجير

من در عشق تو ديوانه شده‌ام، به خاطر خدا از آن زلف پرحلقه و دلربايت

زنجيري در گردن اين ديوانه بيفكن.

۳ – سي پاره: قرآن (كه سي جزء‌دارد) / چلّه: چهل روزي كه سالكان به گوشه نشيني و اعتكاف مي‌پردازند.

(در مصراع دوم چله بدون تشديد خوانده مي‌شود).

قرآن به دست در گوشه‌اي به چله نشيني پرداختي.

قرآن ناطق منم؛ اعتكاف را رها كن و نزد من بيا.

۴ – مجهول: ناشناخته، ناشناس / غول: موجود خيالي كه گفته مي‌شد در بيابان‌ها مسافر تنها را به بيراهه مي‌كشاند

و هلاك مي‌كند. (در اينجا نماد مدعيان دروغين ارشاد است)

تنها سفر مكن و با افراد فريبنده و گمراه كننده نيز همراه مشو.

حتماً با قافله‌اي كه پير و سالاري راه شناس دارد سفر كن.

۵ – مطرب دل: شاد كننده‌ي دل / مشغله: بانگ ، فرياد

اي مطرب شادي بخش! با آن نغمه‌هاي شيرين

و دلنشين مغز مرا پر از آهنگ و نوا كن.

۶ – شعله‌ي رو: پرتوِ چهره

اي ياري كه همچون ماه و زهره چهره‌اي زيبا و درخشان داري! با فروغ چهره‌ات

تفسیر سی پاره منم ترک چله کن

چشمان مرا روشن كن (چشم مرا به ديدارت روشن كن).

۷ –شُبان: چوپان(در پهلوي shupan) در اين‌جا با تشديد«ب» خوانده مي‌شود(shobban) / طور: يا حوريب، كوهي در شبه

جزيره‌ي سينا كه موسي(ع) در آن به مناجات با خداوند مي‌پرداخت.

بيت اشاره دارد به داستان زندگي موسي(ع) كه مدت ده سال براي پدر زنش شعيب پيامبر

در مدين چوپاني كرد و پس از آن در بازگشت به مصر در وادي أيمن آتشي در كوه ( طور) ديد.

به سوي آن رفت و در همان جا به پيامبري برگزيده شد. (نك: سوره‌ي‌ طه، آيات۱۳-۱۰و قصص، آيات ۳۰-۲۹)

۸– نعلين: يك جفت كفش / آبله: تاول / دشت طُوي: وادي مقدس

أيمن كه در آن خداوند با موسي سخن گفت.

در بيت پيش شاعر به داستان موسي اشاره داشت،

در اين بيت و ابيات بعدي نيز به همين موضوع مي‌پردازد:

وقتي موسي در كوه (طور) به آتش (درخت فروزان) رسيد، ندايي شنيد كه:«…كفش‌هايت را در بياور.

همانا كه تو در وادي پاكيزه‌ي طُوي هستي» (سوره طه، آيه ۱۲)

براي رسيدن به يار، با پاي برهنه، آن‌قدر راه برو كه پايت تاول بزند.

۹ – در طور خداوند با موسي سخن مي‌گويد و از جمله از او مي‌پرسد: «اي موسي! اين چيست

كه در دست راست خود داري؟ گفت: اين چوبدستي من است كه بر آن تكيه مي‌كنم

تفسیر سی پاره منم ترک چله کن

و با آن براي گوسفندانم برگ مي‌ريزم و آن فوايد ديگري هم براي من دارد» (طه، آيات ۱۸و۱۷)

(با توجه به سخن موسي كه گفته بود بر چوبدستي خود تكيه مي‌كنم، مولوي به مخاطب

خود و همه‌ي سالكان مي‌گويد:) تكيه‌گاه تو خداوند است نه عصا. عصا و هر تكيه‌گاه ديگر

جز خداوند را دور بينداز و آن را رها كن. (از غير خدا ببر. اغيار را رها كن).

۱۰ –فرعون: لقب پادشاهان مصر باستان و در اين جا مقصود فرعون معاصر موسي است.

(منفلي دوم پسر رامسس دوم) / هوي: ميل و خواهش نفس / حيوان (hayavan): جانور

فرعونِ هوي: اضافه‌‌ي تشبيهي است: شاعر نفس و هواجس نفساني را به فرعون تشبيه كرده است.

وجه تشابه دور بودن از خداوند است يا مانع بودن در راه رسيدن به خدا. / زنگله: زنگوله

چون نفس فرعون صفت به حيوان تبديل شد، آن را رام و مطيع خود گردان و به گردنش زنگوله بياويز.

آن چیست که هر چه بیشتر بکشیم کوتاهتر میشود

21 مارس 2020
56 بازدید
بدون نظر

آن چيست كه وقتي بيرون آمد ديگر تو نمي رود؟ -۱

آن چيست كه تا سرش را نبرند حرف نمي زند؟ -۲

۳- مي دانم هر چيزي در اثر مجاورت با آتش گرم و سرانجام ذوب مي گردد، اما دو چيز هستند كه دراثر همجواري با گرما سفت تر سخت تر مي شوند، ان دو چيز كدامند؟

آن چه چيزي است كه هرچه با آن بنويسند تمام نمي شود؟ -۴

۵-آن چه ويژگي است كه اگر آنرا در جانوران ببينيم، بي درنگ مي فهميم كه آن جانور تخمگذار است يا بچه زا؟

آن چه كشوري است كه در پيشاني ماست؟ -۶

۷-آن چه كشوري است كه در چشم ماست؟

آن چه كشوري است كه متشابه نامش در يكي از آيه هاي معروف قرآن است؟ -۸

آن چيست كه هم بچه دارد و هم تفنگ؟ -۹

آن چيست كه هر چه آنرا بيشتر بكشيم كوتاهتر مي شود؟ -۱۰

آن چيست كه هر چه آنرا بيشتر بكشيم بلندتر مي شود؟ -۱۱

۱۲-آن چيست كه هم آنرا برخي بازيكنان در دست مي گيرند و هم اينكه در آسمان رهايش مي سازند؟

آن چيست كه بالايش جهنم، وسطش جنگل و پائينش درياست؟ -۱۳

آن چيست كه راه ميرود و مدام سرش به سنگ مي خورد؟ -۱۴

۱۵-آن چيست كه گردن دارد اما سرندارد، دست دارد اما پا ندارد؟

آن چيست كه پدر و پسر دارند، اما مادر ندارد؟ -۱۶

آن چیست که هر چه بیشتر بکشیم کوتاهتر میشود

آن چيست كه وجودش موجب فراواني و آباداني است، اما عكسش سبب ضعف و ناتواني و ويراني است؟ -۱۷

آن چيست كه بسيارش كم است، و آن چيست كه كمش بسيار است؟ -۱۸

آن چه روديست كه در آن دريا وجوددارد؟ -۱۹

آن چيست كه هم در سربازخانه است و هم در سيستان و بلوچستان؟ -۲۰

آن چيست كه هم نام شهري است، هم وسيله اي است در چرخ خياطي و ماشين نساجي؟ -۲۱

آن چيست كه هم يك لقب فرانسوي است و هم وسيله اي در چرخها و ماشينهاي نخريسي و نساجي؟ -۲۲

آن كدام پل در تهرانست كه نامش منسوب به يكي از ملل اروپايي است؟ -۲۳

آن كدام واژه است كه باسوادترين و دانشمندترين مردم دنيا نيز آنرا غلط تلفّظ مي كنند؟ -۲۴

آن چيست كه همه چيز را مي خورد و سرانجام خودش نيز از ميان مي رود؟ -۲۵

آن چيست كه هم پاپوش ماست و هم محل نگهداري آثار ارزشمند و قديمي؟ -۲۶

آن كدام يك است كه دو نمي شود؟ -۲۷

آن كدام دو است كه سه نمي شود؟ -۲۸

آن كدام سه است ك چهار نمي شود؟ -۲۹

آن كدام چهار است كه پنج نمي شود؟ -۳۰

آن كدام پنج است كه شش نمي شود؟ -۳۱

آن كدام شش است كه هفت نمي شود؟ -۳۲

آن كدام هفت است كه هشت نمي شود؟ -۳۳

آن كدام هشت است كه نه نمي شود؟ -۳۴

آن كدام نه است كه ده نمي شود؟ -۳۵

آن كدام ده است كه يازده نمي شود؟ -۳۶

آن چيست كه هر چه به نيم روز و نيمه شب نزديكتر مي شويم بيشتر مي شود؟ -۳۷

چه وقت همه برايمان شادي مي كنند، و چه وقت همه برايمان مي گريند؟ -۳۸

آن چيست كه بالاي سرماست، اما اگر برعكسش كنيم تبديل به «فلز» مي شود؟ -۳۹

آن كدام شبه فلزي است كه اگر برعكسش كنيم، يكي از سبزيها خواهد شد؟ -۴۰

آن چيست كه هم در آسمان است و هم وسيله ايست براي تنبيه و كتك زدن افراد خاطي؟ -۴۱

آن چيست كه هم نام گياه است و هم اذان مي گويد؟ -۴۲

آن چيست كه كم مي شود ولي زياد نمي شود، و آن چيست كه زياد مي شود اما كم نمي شود؟ -۴۳

آن چيست كه هم انسان دارد، هم تخم مرغ و هم جاده؟ -۴۴

آن چيست كه تابه سرش نكوبي كار نمي كند؟ -۴۵

آن چيست كه خوراكش فقط باد هواست؟ -۴۶

آن چیست که هر چه بیشتر بکشیم کوتاهتر میشود

آن چيست كه همه جا مي رود، اما هرگز كاشانه اش را ترك نمي كند؟ -۴۷

آن چيست كه روبه بالا و پايين درست و چپ مي رود، اما هرگز حركت نمي كند؟ -۴۸

آن چيست كه هم هنرپيشه دارد، هم خودرو؟ -۴۹

آن چيست كه هم در نجاري است، هم در آشپزخانه؟ -۵۰

آن چيست كه هم ورزشگاه است، هم در ميدان جنگ و هم در بازار بزازها؟ -۵۱

آن چيست كه هر چه مي روي او بر جا مي ماند؟ -۵۲

آن چيست كه اولش عبادتست و آخرش آشاميدني است؟ -۵۳

آن چيست كه هم درون شيشه است، هم درون جنگل و هم لبِ حوض؟ -۵۴

آن كدام ميوه اي است كه نام يكي از مردان اسطوره اي دوبار در آن تكرار شده است؟ -۵۵

آن نام كدام جانور است كه اگر برعكسش كنيم، نام يكي از ملتهاي باستاني خواهد شد؟ -۵۶

آن چيست كه چهارتابرادرند، توي يك ظرف ادرار مي كنند؟ -۵۷

آن چيست كه دخترش حامله است، اما مادرش (ننه جونُش) بِكر؟ -۵۸

آن چيست كه مرده ها و زنده ها با هم انجام مي دهند؟ -۵۹

آن چيست كه با آب همه درياها طاهر نمي شود، اما بازبان پاك مي گردد؟ -۶۰

آن چيست كه دو پا دارد، دو پا هم قرض مي كند، اما كسي به گَردَش نمي رسد؟ -۶۱

آن چيست كه سر تاپايش نيم من نمي شود، اما يك اتاق را پُر مي كند؟ -۶۲

آن چيست كه تا نبنديش، خوابت نمي برد؟ -۶۳

آن چيست كه صدا دارد اما گلو ندارد؟ -۶۴

آن چيست كه حضرت علي ديده، ولي خدا نديده است؟ -۶۵

آن چيست كه توكاف هست تو گاف نيست، تو لام هست تو ميم نيست، تو غين هست تو عين نيست؟ -۶۶

آن چيست كه درميان «گربه» ، «ماهي» است؟ -۶۷

آن كدام درنده است كه آدم سرش را مي خورد؟ -۶۸

اون چيه كه مال توئه، اما خودت كمتر از همه به كارش مي بري؟ -۶۹

اون چي چيه كه روش نقره س، زيرش طلا؟ -۷۰

آن چیست که هر چه بیشتر بکشیم کوتاهتر میشود

———————————————{ جواب }————————————————-
۱) بچه پس از تولد
۲) نامه ی تو پاکت
۳) گل و تخم مرغ
۴) دست است
۵)گوش است، زيرا تخمگذاران گوششان ناپيدا و بچه زاها گوششان پيداست! تنها در اين مورد يك استثنا هست و آن نوعي افعي بچه زاست كه گوشش دقيق پيدا نيست
۶) چین
۷) کره
۸) کشور تبت
۹) قنداق
۱۰) سیگار
۱۱) خط
۱۲) راکت
۱۳) قلیان
۱۴)اب رود خانه
۱۵)کوزه
۱۶) نقطه
۱۷) گنج و جنگ
۱۸) آنكه بسيارش كم است«دوست» است و آنكه كمش بسيار است، «دشمن» است
۱۹) امو دریا
۲۰) سرباز است كه هم در سربازخانه است و هم نام رودي در سيستان و بلوچستان است
۲۱) ماكو است كه هم شهري در آذربايجان غربي است و هم وسيله اي در چرخ خياطي و ماشين نساجي
۲۲)دوک
۲۳) پل رومی
۲۴) واژه غلط
۲۵) اتش
۲۶)موزه
۲۷) خدای یکتا
۲۸) شب و روز، تاريكي و روشنايي، خوبي و بدي، زشتي و زيبايي
۲۹) فصول سال، اضلاع مربع، مستطيل، لوزي و متوازي الاضلاع
۳۰) ۵ انگشت دست وپا
۳۱) ششدانگ هر چيز و ششلول
۳۲) هفت طبقه آسمان، هفت پيكر، هفت شهر عشق، هفت تير، ايام هفته
۳۳) پاهای هشت پا
۳۴) اعداد یک رقمی
۳۵) دهگان، انگشتان دستها يا پاها
۳۶) تعداد ضربات زنگ ساعت ديواري
۳۷) به هنگام تولد، همه برايمان شادماني مي كنند و به هنگام مرگ، همه برايمان اشك مي ريزند
۳۸) زلف است كه برعكس آن «فلز» مي شود
۳۹) جیوه
۴۰) قلک
۴۱) بلال
۴۲) آنچه كم مي شود اما زياد نمي شود عمر آدمي است و آنچه زياد مي شود اما كم نمي شود سن آدمي است
۴۳)شانه
۴۴)میخ
۴۵) دکمه
۴۶) بادکنک
۴۷) لاک پشت
۴۸) جاده
۴۹) حرف(ر)
۵۰) رنده
۵۱) توپ
۵۲)جای پا
۵۳) حجاب
۵۴) شیر
۵۵) زال زالک
۵۶) مور
۵۷) پستان گاو
۵۸) هندوانه
۵۹) گردش به دور زمین و خورشید
۶۰) کافر
۶۱) دو چرخه سوار
۶۲) چراغ نفتی که با نورش اتاق را پر میکند
۶۳) چشم
۶۴) باد
۶۵) بزرگ تر از خود
۶۶)کلاغ
۶۷) گرمابه
۶۸) شیر
۶۹) اسم
۷۰) تخم مرغ

جواب معمای سه نفر میرن خرید رادیو

21 مارس 2020
0 بازدید
بدون نظر

جواب معما سه نفر میرن رادیو بخرن چیه؟ معمای فروش رادیو ( معمای سه نفر میرن مغازه رادیو بخرن )

با انتشار یک ویدئوی کوتاه در اینستاگرام بر سر زبان ها افتاده است. در این ویدئوی ۴۵ ثانیه ای

که در بخش زیر می تونید مشاهده و دانلودش کنید، یک شخصی معمای خرید رادیو سه نفر را مطرح می کند.

معمایی که البته سالهاست به شکل های مختلف مطرح می شود و یکی از مثال های شناخته شده برای آموزش

و اهمیت اصل تفکیک شخصیت در حسابداری است. برای خواندن جواب معما خرید رادیو تا انتها با ساینس هاب همراه ب

اشید.

فراموش نکنید که شما هم نظر خودتون رو از بخش دیدگاه ها ارسال کنید. اما در ابتدا میریم سراغ کلیپی

که در اینستاگرام پخش شده و معما رو به این شکل مطرح کرده:

متن این معما به شرح زیر است:

۳ تا رفیق نفری ۱۰۰ هزار تومان میذارن و از شاگرد مغازه یک رادیو میخرن. صاحب مغازه میاد به شاگرد

میگه قیمتش ۲۵۰ هزار تومنه، برو این ۵۰ هزار تومان رو بهشون برگردون. شاگرد هم تو راه ۲۰ هزار تومان میذاره

تو جیبش و به اونا نفری ۱۰ هزار تومان پس میده. یعنی نفری ۹۰ هزار تومان دادن که سه نفری میشه ۲۷۰ هزار تومان،

۲۰ هزار تومان هم در جیب شاگرده هست این میشه ۲۹۰ هزار تومان! پس ۱۰ هزار تومانش چی شده؟

جواب معما سه نفر میرن رادیو بخرن

نکته ی این معما این است که دارایی ها نباید با بدهی ها جمع شود، به همین سادگی.

در معمای مطرح شده یک مغلطه رخ داده است و ردیف های بستانکاری و بدهکاری با هم جمع شده است

در حالی که خرج اون آدم ها رو نباید با دخل شاگرد جمع بست،

چون ردیف های حسابداری متفاوتی دارند.

جواب معمای سه نفر میرن خرید رادیو

آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

21 مارس 2020
9 بازدید
بدون نظر

چیستان
۱- آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟

۲- آن چیست که گرداگرد درخت و چوب است اما هیچگاه به داخل درخت و چوب نمی رود؟

۳- این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

۴- برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

۵- آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

۶- آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

۷- کدام رازداری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید؟
جواب
۱- مگس

۲- پوست درخت

۳- نقطه

۴- کاهو

۵- فنجان

۶- پرگار

۷- نامه

آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

آن چیست که دردنیاست دنیا در اوست

21 مارس 2020
1 بازدید
بدون نظر

چیستان

۱- آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگتر می شود؟

۲- آن چه باشد كه سر بر افلاك است، پای او غرق در دل خاك است، رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه گوشت، شیرین و استخوان چاك است ؟

۳- آن چیست كه در دنیاست، دنیا هم در اوست؟

۴- آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است و معطر آید به مشام، تلخ است ولی طعمی چو شكر دارد؟

۵- آن چیست كه روز را شروع می كند و كار را تمام؟

۶- آن چیست كه وقتی پایین می رود، می رقصد و وقتی بالا می آید، می گرید؟

۷- مادر خواهر پدرت چه نسبتی با تو دارد؟

۸- هم آن را می جوند و هم نام شهری است؟

جواب

۱- گودال

۲- درخت خرما

۳- چشم

۴- لیمو شیرین

۵- حرف ر

۶- سطل آب در داخل چاه

۷- مادربزرگ

۸- سقز

آن چیست که دردنیاست دنیا در اوست

معما زنی به سوپرمارکت جواب

21 مارس 2020
1 بازدید
بدون نظر

یک معمای ریاضی جالب و البته کمی سخت در سایت کوکا
سوال معما

زنی به سوپر مارکت رفته و جنسی می خرد که ۲۰۰ تومان قیمتش هست و یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی به فروشنده می دهد.

فروشنده اسکناس ۱۰۰۰ تومانی را به مغازه دار کناری داده و از او ۱۰۰۰ تومان خرد گرفته و مابقی پول زن را می دهد

مغازه دار کناری بعد از چند دقیقه متوجه می شود که آن اسکناس ۱۰۰۰ تومانی تقلبی بوده و آن را برگشت داده و پول خود را می گیرد.

فروشنده سوپر مارکت چقدر ضرر کرده است؟

الف. ۲۰۰ تومان

ب. ۱۰۰۰ تومان

ج. ۱۲۰۰ تومان

د. ۱۸۰۰ تومان

ه. ۲۰۰۰ تومان
جواب معما

.معما زنی به سوپرمارکت جواب

.

جواب معما

۲۰۰۰ تومان ضرر کرده

چون ۲۰۰ تومان که جنس داده و هشتصد تومن هم بقیه پول را داده به زنه

۱۰۰۰ تومن هم بعدا مغازه دار بغلی ازش می گیره

جمعا ۲۰۰۰ تومان ضرر کرده است.

معما یک روستا ۷ مرد دارد

21 مارس 2020
1 بازدید
بدون نظر

جواب معما یک روستا ۷ مرد دارد

در این مطلب برای شما دوستان عزیز پاسخ معما یک روستایی ۷ تا مرد دارد و هر مردی ۷تا زن دارد

و هر زنی ۷تا پسر دارد این روستا چند نفر داراست قرار داده شده است.

پاسخ معما یک روستایی هفت تا مرد دارد

۱- جمعیت روستا ۲۴۰ نفر میباشد

۲- جمعیت روستا ۳۰۰ نفر میباشد

۳- جمعیت روستا ۳۹۹ نفر میباشد

پاسخ صحیح این چیستان هست

تعداد مرد که ۷ تا و تعداد زنها ۷ ضربدر ۷ میشه ۴۹ تا

حال تعداد پسر ها که ۴۹ ضربدر ۷ که میشه ۳۴۳تا

هم اکنون تعداد زنها رو با مردا و با پسر ها جمع کنید می شود

معما یک روستا ۷ مرد دارد