این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

21 مارس 2020
3 بازدید
بدون نظر

۱- مخالف کلمه های زیر را بنویسید

خنده —–> گریه
درست —-> نادرست = غلط = اشتباه
درون —–> بیرون = خارج
بیش تر —-> کم تر

با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

۲- هر یک عبارت های زیر را در یک سطر توضیخ دهید .

با دل گرفته سخن گفتن : با غم یا اندوه صحبت کردن
گوشه ای درون خود نشستن : در گوشه ای نشتن و در غم فرورفتن
یکی دو پیرهن بیشتر پاره کردن : با تجربه تر بودن

۳- چرا شاعر ((دل گرفته را به غنچه و خنده را به گل )) نسبت داده است .

زیرا غنچه بسته است و مانند این است که دلش گرفته است اما گل شکفته شده و باز است و مانند این است
که شاد و خندان می باشد .

۴- فکر کنید و دلیل بیاورید که چرا زندگی شکفتن است .
زندگی یعنی رشد کردن و به کمال معنوی رسیدن و این مانند زمانی است که گل میشکفد و به کمال زیبایی خود می رسد
اگر در زندگی رشد و کمال معنوی نداشته باشیم مانند غنچه نشکفته در زنگی خواهیم شد . بنابر این زندگی شکفتن و به کمال رسیدن است

املاء

۱- چهار کلمه بنویسید که مانند غنچه در آن ها یکی از شکل های حر ف (( غ )) به کار رفته باشد

فروغ —- شغال —- دریغ —- مشغول

۲- چرا کلمه (راز) از نظر املایی اهمیّت دارد ؟ با آوردن مثال توضیح دهید .

چون حرف ( ز) که در کلمه ( راز ) وجود دارد به سه شکل دیگر نیز میتواند نوشته شود
به طور کلی تمامی کلماتی که یک حرف از آن ها را می توان به چند شکل نوشت از نظر
املایی دارای اهمیّت می باشند . مانند . مخصوص – صبر – حیاط –

۳- کلمه (( زندگی )) به این گونه ساخته شده است زنده + ی ، چهار واژه ذکر کنید که به همین شیوه
ساخته شده باشد .

مانند : دونده + ی = دوندگی
بیچاره + ی = بیچارگی
آزاده + ی = آزادگی
سازنده + ی = سازندگی
راننده + ی = رانندگی

نگارش

با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

۱- برای هر یک از کلمات زیر دو صفت مناسب بنویسید

واژه ————-> صفت ۱ ———–> صفت ۲
گل ————–> خوش بو————> شکفته
زندگی ———–> زیبا ————> شیرین
باغ ————-> دلگشا ————–> سر سبز

۲- با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله بنویسید

زبان سبز : شعرزیبای خلقت با زبان سبز طبیعت سروده شده است
باغ : رخت زیبای باغ در پاییز رنگ دیگری به خود می گیرد
چمنزار : چمنزار زرد مانند این است که پاییز گریه می کند

۳- تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید
farsin3.jpg
برکه ای آبی پاک و درختانی سرسبز و روستایی پر از زندگی و کارخانه ای که با این همه زیبایی ناساز گار است
۴- تصور کنید در باغ پر گل ایستاده اید و چهچه بلبل هم بگوش می رسد . گفتگوی خیالی میان بلبل و گل را
در یک بند بنویسید .

درخت به بلبل گفت امروز تورا در باغ ندیدم . بلبل پاسخ داد به باغ همسایه و به دیدار غنچه نشکفته گل سوسن رفتهه بودم

کارگاه نویسندگی

با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

خلاصه نویسی
یکی دیگر از راه های رسیدن به مهارت در نویسندگی ، خلاصه نویسی است . در خلاصه نویسی باید مطالب مهم
واصلی متن را ذکر کنیم و از نوشتن جزئیات چشم بپوشیم .

۱- حکایت محبت را که پیش از این خوانده اید در یک بند خلاصه کنید .
دو دوست دربیابانی دچار اختلاف شدند . یکی به صورت دیگری سیلی زد .
فرد سیلی خورد آزرده شد و روی شن ها نوشت « امروز بهرتین دوستم به من سیلی زد »
سپس به راه خود ادامه دادند فرد سیلی خورده به درون بر که ای افتاد و دوستش نجاتش داد
داستان این نجات را بر روی سنگ نوشت .فردی که سیلی زده بود تعجب کرد و گفت چرا این دو
واکنش متفاوت را انجام دادی ؟ دوستش جواب داد خوبی هارا باید برروی سنگ نوشت تا همیشه بماند

۲- فهم خود را از ضرب المثل (( جایی که نمک خوردی ، نمکدان مشکن )) ، در یک بند بنویسید .
اگر دیگران به ما محبت و لطف کردند باید قدر لطف و محبت آن ها را بدانیم و به آن ها بدی و خیانت نکنیم چون این
کار مانند این است که مهمان کسی باشی و از غذاهایی که آن شخص اماده کرده استفادی کنی و در نهایت نمکدان اورا
شکته و به او ضرر بزنی

۳- هرچه از محتوای درس های این فصل فهمیده اید در یک بند بنویسید .
رعابت آداب دوستی و درک لحظه لحظه های زندگی .


لینک کوتاه مطلب

https://bummusic.ir/?p=7163

ویژه

برچسب ها