جواب فعالیت درس 1 پیام هفتم

گام به گام پیام های آسمانی هفتم درس 1


نام درس : بینای مهربان | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام پیام های آسمانی هفتم / درس اول :: بینای مهربان / گام به گام درس اول هدیه ها هفتم . در این بخش جواب فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن صفحه  ۱۷و ۲۰ و ۲۱ درس ۱ پیام های آسمانی هفتم را قرار داده ایم.

 

فعالیت کلاسی صفحه 17 پیام هفتم

خاطره ای از خود یا اطرافیانتان تعریف کنید که توجه و مراقبت ویژه خداوند در آن مشاهده شده است.
پاسخ: روزی همه‌ی خانواده به مسافرت رفته بودیم و داداش بزرگم در خانه مانده بود چون آن کار میکرد و برقصی نداده بودند وقتی که در خانه تنها بود برای خودش آشپزی میکرد یک روز صبح که میخواست به سر کار برود با خودش زمزمه میکرد [ خدایا عمر و سلامت را مدیون تو هستم ]

پاسخ: توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است. به کمک همکلاسی های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است، نام ببرید.
عقل – جسم – توانایی – مهربانی – حواس پنجگانه – تفکر – تجربه

فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام هفتم

جدول زیر را کامل کنید.

نعمت خداوند شکر نعمت ناسپاسی نعمت
پیامبران و امامان پیروی از فرمایش‌های آن‌ها نافرمانی از فرمایش های آنها
معلم احترام به معلم بی احترامی به معلم
زبان راستگویی و صداقت دروغ گفتن
گوش شنیدن کلمات حق و صحیح شنیدن کلمات و سخنان باطل و غلط

خودت را امتحان کن صفحه 21 پیام هفتم

1- چرا برخی انسان‌ها با وجود اینکه خداوند از آن‌ها مراقبت می‌کند، دچار حادثه می‌شوند؟
پاسخ: به دلیل اینکه گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری یا حتی از سر نادانی، خودشان را در برابر حوادث قرار میدهند. در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند، خودشان را از حفاظت خداوند و حمایت فرشتگان محروم می کنند

2- استفاده صحیح از نعمت …….. و استفاده ناصحیح از نعمت …… است.
پاسخ: شکر نعمت – ناسپاسی

3- شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ: شکر واقعی نعمت این است که از نعمت ها در راه حرام استفاده نکنیم.