گام به گام درس 9 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


نام درس : نوجوان باهوش، آشپز زاده وزیر، گریه امیر | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس 9 :: نوجوان باهوش، آشپز زاده وزیر، گریه امیر

مشاهده بیشتر معنی درس نهم فارسی هشتم

خود ارزیابی صفحه 73 فارسی هشتم

جواب خودارزیابی صفحه ۷۳ فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- سؤالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟
پاسخ: ین شعر از کیست؟ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انس و مونس شد کاشف الکل که بود؟

2- ویژگی‌های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟
پاسخ: هر زو به مقام صدر اعظمی رسیدند. آنها باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش و کوشش خود به دانش و مقام بالایی دست پیدا کردند. آنها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند.

3- خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟
پاسخ: قائم مقام قراردادهای مهم و بسیار ارزشمندی برای ایران بست. امیرکبیر برای اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه به مدارس حال بود تاسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت‌و‌پاش درباریان را گرفت.

4.اگر به جای امیر کبیر بودید چه می کردید؟
پاسخ: به جای فرستادن اندک دانشجویان به خارج، دانشگاهی در ایران تأسیس کرده و استادان فرهیخته را به آن می آوردم تا دانشجویان بیشتری به تحصیل بپردازند

خود ارزیابی درس 9 فارسی هشتم (جواب درس ۹ فارسی هشتم)

گفت‌وگو صفحه 73 فارسی هشتم *

گفتگو هشتم

1- درباره یکی از شخصیت‌های معروف استان، شهر، روستا یا منطقه خود تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس گزارش دهید.

2- متن «آشپززاده وزیر» یا «نوجوان باهوش» را در کلاس نمایش دهید.

جواب فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 9

فعالیت های نوشتاری صفحه 74 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- واژه های مهمّ املایی را از متن درس بیابید و بنویسید.
پاسخ: فرزندان حقیقی، مسئول، اطرافیان، صدای رسا، خطاب، واکسینه، از قضا، حاضر، طراوت، ماه صفر، قلک، ذهن، قلم و کاغذ، ظرف‌ها، هیاهوی کلاغ‌ها، فاصله، اسحاق، حکمت، استعداد بی‌نظیر، انیس و مونس، حفظ اشعار و مطالب، قائم مقام، معرفی

2- در هر یک از جمله ‌های زیر، صفت‌ های بیانی را بیابید.
* زنان اندیشمند، در سربلندی ایران عزیز، نقش مؤثر داشته‌اند.
* من آینده‌ای درخشان برای این نوجوان می‌بینم.
* برگ‌های سبز، زیر نور گرم خورشید می‌درخشیدند.

3- کلمات زیر را با صفت‌های بیانی مناسب، گسترش دهید.
نمونه: حرم = حرم مطهّر
مطالب: مطالب خواندنی
کاشف: کاشف توانا
لهجه: لهجه شیرین
دریا: دریای طوفانی