گام به گام درس 8 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


نام درس : آزادگی | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس 8 :: آزادگی

مشاهده بیشتر معنی درس 8 فارسی هشتم

خود ارزیابی صفحه 61 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

خودارزیابی درس هشتم فارسی هشتم

1- از نظر پیر خارکش، عزّت و آزادگی چیست؟
پاسخ: قانع بودن و محتاج دیگران نبودن، خوار نشدن در مقابل دیگران

2- با توجّه به شعر، شخصیت پیر و جوان را با هم مقایسه کنید.
پاسخ: جوان مغرور پر ادعا، پیر فروتن و بی‌ادعا، جوان زیاده‌خواه، پیر قانع، جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می ‌دید در حالی که پیر ارزش‌ها را در قانع بودن و بی‌نیازی نسبت به دیگران می‌دید.

3- چگونه می‌توان به عزّت و آزادگی رسید؟
پاسخ: باید ابتدا فکر خود را تغییر داد. زندگی انسان‌ها در گرو فکر آنهاست یعنی ما آنچنان فکر می ‌کنیم زندگی می ‌کنیم. در شعر، تلاش و کوشش برای زندگی و بی‌نیازی از دیگران باعث عزت و آزادگی می‌شود.

 

گفت ‌و گو صفحه 62 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

گفت ‌و گو کنید درس 8 فارسی هشتم

1- چه پیوندی میان محتوای درس آداب نیکان، با شعر این درس، می توان یافت؟
در این باره گفت وگو کنید.
پاسخ: درس آداب نیکان درباره آداب زندگی کردن است، اما شعر، نوع و نحوه زندگی کردن را برای ما یاد آور می‌شود. هر دو درس ما را ترغیب می‌کند که روی پای خود بایستیم و محتاج دیگران نباشیم و حریمی داشته باشیم که نه از آن خارج شویم و نه اجازه دهیم دیگران وارد آن شوند، هر دو درس ما را به دانش آزادی و آزادگی و عزت نفس دعوت می‌کند.

2- درباره راه‌های حفظ «عزّت و آزادگی» کشور عزیزمان، ایران، گفت‌وگو کنید.
پاسخ: عزت و آزادگی کشور عزیزمان در عدم وابستگی به بیگانگان است. اگر ما بتوانیم در هر کاری (حداقل کارهای مهم) روی پای خودمان بایستیم و به داشته‌های خودمان فکر کنیم و به آنها بها دهیم، به جوان‌ها و متخصصین فرصت انجام کارهای مهم را بدهیم و از کالاهای ساخت داخل استفاده کنیم و نظم و قانون را در کارها رعایت کنیم مطمئناً عزت و آزادگی را به کشورمان هدیه داده‌ایم.

 

فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 62 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

فعالیت ‌های نوشتاری درس 8 فارسی هشتم

1- کلمه‌های تازه شعر را انتخاب کنید و معنی آنها را بنویسید.

2- تفاوت معنایی واژه مشخّص شده را در گذشته و امروز بنویسید.
«خار بر پشت، زنی زین سان گام / دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟»
پاسخ: دولت در گذشته به معنی سعادت، نیک بختی و خوش اقبالی بود اما امروزه دولت به معنی مجموعه افرادی که کشور را اداره می‌کنند است.

3- در سه بیت پایانی شعر، «قافیه» ها را مشخص کنید.

پاسخ: کای فلان چـــــاشت بده یا شامم / نـــان و آبـــی که خـورم و آشامم
شکر گویم که مـــرا خوار نساخت / به خـسی چون تو گرفتــار نساخت
داد با این هــــــــمه افتادگی ام / عــــز آزادی و آزادگــــــــــی ام

4- با توجّه به درس، دلیل آزادگی پیرمرد را بنویسید.
پاسخ: پیرمرد امیر قافله نفس خود را در دست دارد و به هر سو می‌کشد. دلیل آزادگی او عدم توجه به ظاهر و مادیات است. او به آنچه دارد خرسند است و شکر گزار و همین که محتاج هر کس و ناکس نیست خوشحال است. دلیل آزادگی او نیز همین است که او به هیچ کس محتاج نیست.

 

فرصتی برای اندیشیدن صفحه 66 فارسی هشتم

فرصتی برای اندیشیدن

1- به نظر شما فرماندهانی چون شهید باکری چه ویژگی‌های اخلاقی داشتند که می‌توانستند با تمام توان خدمت کنند؟
پاسخ: شجاع و ایثار گر، با همرزمان خود مهربان بودند، هوش و ذکاوت و فروتنی داشتند، عاشق شهادت بودند، به همین دلیل از چیزی نمی‌ ترسیدند.

2- آیا بین دوستانتان افرادی را می‌شناسید که ویژگی‌های اخلاقی شهید باکری را داشته باشند؟
پاسخ: جواب این سوال بر عده دانش آموز است (مثلا بنویسید بله یا خیر)