گام به گام درس 3 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


نام درس : ارمغان ایران | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس 3 :: ارمغان ایران

مشاهده بیشتر معنی درس سوم فارسی هشتم

صفحه 33 فارسی هشتم

خودارزیابی درس سوم فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- برترین و گرامی ‌ترین ارمغان «ایران» به دیگر سرزمین ‌ها چیست؟
پاسخ: اندیشه و طرز تفکر آن ها، خرد و فرهنگ، تاریخ کهن

2- دو تَن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده ‌اند.
پاسخ: 1.امیر کبیر که برای استقلال کشور تالش فراوانی کرد.
2.شهید مهدی باکری، شهید همت، شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.
3.آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد

3- به نظر شما چگونه می ‌توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟
پاسخ: 1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده
2.اجرای عملی فرهنگ و ادب فارسی
3.آموزش،یاددهی و یادگیری

جواب گفت و گو کنید درس سوم فارسی هشتم

گفت‌ و گو کنید صفحه 33 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

1- شعری از فردوسی، درباره عظمت و بزرگی ایران بیابید و در کلاس بخوانید.
پاسخ: برای نمونه بیت زیر را می‌توان مثال زد:

هنر نزد ایرانیان است و بس ندادند شیر ژیان را به کس

2– درباره تکرار حرف و نقش آن در بیت زیر، گفت‌وگو کنید.

خیــــزید و خز آرید که هنگام خزان است باد خــــنک از جـــانب خوارزم، وزان است
پاسخ: تکرار حرف «خ»
این تکرار یاد آور صدای ریزش و خرد شدن برگ‌ها و همچنین یاد آور صدای خش خش برگ‌ها در فصل پاییز است. این تکرار، موسیقی درونی شعر را می‌سازد و ما را با شاعر هم نوا می‌کند و به دریافت معنی شعر کمک می‌نماید.

جواب فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس (جواب صفحه ۳۴ فارسی هشتم)

فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 34 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- غلط‌ های املایی را در عبارت ‌های زیر بیابید و اصلاح کنید.

الف) ایران، این خواستگاه بخردان، حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می‌آورد.  (خواستگاه: خاستگاه – حتی: حتّی)

ب) فرزندم، تویی که فرّ و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره‌گی خواهی کشاند.  (فروق: فروغ – خیره گی: خیرگی)

پ) دل از هرگونه آلایش و گمان درباره خویش بپیرای و یزدان پاک را سپاس بگذار. (سپاس بگذار: سپاس بگزار)

2- کلمه ‌های جمع را به مفرد و کلمه‌ های مفرد را به جمع تبدیل کنید.
همگان: همه
ارمغان: ارمغان‌ها
رادان: راد
ادب: آداب

3- در متن درس، دو جمله بیابید که در آنها «تکرار حروف» به موسیقی کلام افزوده است.
پاسخ: – … آن است که کشور ما همیشه سرزمین سپند، فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.
– دشمنی که جز زشتی و پلشتی و کاستی و ناراستی و ددی و بدی نمی‌تواند و نمی‌خواهد دید.

4- مفهوم کلّی عبارت زیر را بنویسید.
«تویی که در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران».
پاسخ: دراین زمان شما چشم و چراغ و افتخار آفرین ملت ایران هستید . شما معرفی کننده فرهنگ و هنر و آداب جوانمردی ایرانیان هستید نسترن رستمی