گام به گام درس چهارم عربی نهم

جواب تمرینات درس 4 عربی نهم


نام درس : درس چهارم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب تمرینات درس 4 عربی نهم


» جواب عربی نهم / درس چهارم /گام به گام درس چهارم عربی نهم همراه با معنی و جواب تمرینات صفحه ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ را در این بخش آماده کرده ایم

ترجمه صفحه 40 عربی نهم

ترجمه صفحه 50 عربی نهم

ترجمه صفحه 50 عربی نهم

صبر کلید گشایش است

مفهوم رنگ ها: فعل ماضی | فعل امر | اسم های جمع | ضمایر منفصل و متصل

وَقَعَتْ هٰذِہِ الْحِکایَهُ قَبْلَ سَنَواتٍ بَعیدَهٍ فی أَحَدِ الْبِلادِ.
معنی: این حکایت سال‌های دور در کشوری اتفاق افتاده است.

ذَهَبَ اثْناعَشَرَ طالِباً مِنْ طُلّابِ الْجامِعَهِ مَعَ أُستاذِهِم إلَی سَفْرَهٍ عِلْمیَّهٍ لِتَهیِئَهِ أَبْحاثٍ عَنِ الْأَسْماکِ؛
معنی: دوازده دانشجو از دانشجویان دانشگاه همراه استادشان برای تهیه پژوهش‌هایی درباره ماهی‌ها به سفری علمی رفتند.

کانَتْ میاهُ الْبَحرِ هادِئَهً؛ فَجأَهً ظَهَرَ سَحابٌ فِی السَّماءِ؛ ثُمَّ عَصَفَتْ ریاحٌ شَدیدَهٌ وَ صارَ الْبَحرُ مَوّاجاً.
معنی: آب‌های دریا آرام بود، ناگهان ابری در آسمان آشکار شد پس باد شدیدی وزید و دریا مواج شد.

فَأَصابَتْ سَفینَتُهُم صَخْرَهً؛ فَخافوا؛ السَّفینَهُ انْکَسَرَتْ قَلیلاً وَلکِنَّها ما غَرِقَتْ؛ عِندَما وَصَلوا إِلَی جَزیرَهٍ مَجهولَهٍ، فَرِحوا کَثیراً وَ شَکَروا رَبَّهُم وَ نَزَلوا فیها؛
معنی: پس کشتی آنها به صخره‌ای برخورد کرد؛ پس ترسیدند؛ کشتی اندکی تَرَک برداشت اما غرق نشد. هنگامی که به یک جزیره ناشناخته رسیدند، بسیار خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آنجا پیاده شدند.

مَضَی یَومانِ؛ فَما وَجَدوا أَحَداً فِی الْجَزیرَهِ و ما جاءَ أَحَدٌ لِنَجاتِهِم؛ قالَ لَهُمُ الْسُتاذُ:
دو روز گذشت و کسی را در جزیره پیدا نکردند و کسی برای نجاتشان نیامد، استادشان به آنها گفت:

«یا شَبابُ، عَلَیکُم بِالْمُحاوَلَهِ. اِسْمَعوا کَلامی وَ اعْمَلوا بِهِ کَأَنَّهُ ما حَدَثَ شَیءٌ. عَلَیْکُم بِمُواصَلَهِ أَبْحاثِکُم
معنی: «ای جوانان، شما باید تلاش کنید. سخنم را گوش کنید و به آن عمل کنید؛ مثل این که چیزی نشده است، باید پژوهش‌هایتان را ادامه دهید.»

ثُمَّ قَسَّمَهُم إلَی أَربَعَهِ أَفْرِقَهٍ وَ قالَ لِلْفَریقِ الْأَوَّلِ: «یا طُلّابُ، اِبْحَثوا عَنْ صَیْدٍ وَ اجْمَعوا الْحَطَبَ.»
معنی: سپس آنها را به چهار گروه تقسیم کرد و به گروه اول گفت: «ای دانشجویان، دنبال صیدی بگردید و هیزم جمع کنید.»

وَ قالَ لِلْفَریقِ الثّانی: «یا طالِبانِ، اِجْلِبا بَعْضَ الْأَشیاءِ الضَّروریَّهِ مِنَ السَّفینَهِ.»
معنی: و به گروه دوم گفت: «ای دو دانشجو (پسر) بعضی از چیزهای ضروری را از کشتی بیاورید.»

وَ قالَ لِلْفَریقِ الثّالِثِ: «یا طالِباتُ، اُطْبُخْنَ طَعاماً.»
معنی: و به گروه سوم گفت: «ای دختران دانشجو، غذایی برایمان بپزید.»

وَ قالَ لِلْفَریقِ الرّابِعِ: «یا طالِبَتانِ، اِبْحَثا عَنْ مَوادَّ غِذائیَّهٍ.»
معنی: و به گروه چهارم گفت: «شما دو دانشجوی دختر، دنبال مواد غذایی بگردید.»

ترجمه صفحه 51 عربی نهم

ثُمَّ قالَ لِلْجَمیعِ: «اِصْبرِوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرینَ» مَضَی أُسْبوعٌ. فی یوَمٍ مِنَ الْأَیّامِ نَزَلَ مَطَرٌ شَدیدٌ وَ أَصابَتْ صاعِقَهٌ سَفینَتَهُم فَاحْتَرَقَت.
معنی: سپس به همگی گفت: «صبر کنید، زیرا خدا با صبر کنندگان است». یک هفته گذشت. در روزی از روزها باران شدیدی بارید و رعد و برق به کشتی آنها برخورد کرد و کشتی سوخت.

قالَ الطُّلّابُ: «لا رَجاءَ لِنَجاتِنا.» فَقَرَأَ الْأُستاذُ هذِەِ الْآیهَ «یا أَیُّهَا الّذینََ آمَنوا اصْبِروا».
معنی: دانشجویان گفتند: «هیچ امیدی به نجات ما نیست.» پس استاد این آیه را خواند: «ای کسانی که ایمان آوردید صبر پیشه کنید.»

حَزِنَ الطُّلّابُ وَ قالوا: «فَقَدْنا سَفینَتَنا
معنی: دانشجویان ناراحت شدند و گفتند: «کشتیمان را از دست دادیم.»

وَ بَعْدَ أَداءِ الصَّلاهِ وَ الدُّعاءِ صَرَخَ أَحَدُهُم بَغْتَهً: «اُنظُروا یا زُمَلائی. اُنظُرْنَ یا زَمیلاتی. تِلْکَ سَفینَهٌ حَربیهٌَّ تَقتَرِبُ مِنّا.»
معنی: و بعد از به جا آوردن نماز و دعا یکی از آنها ناگهان فریاد زد: «ای همکلاسی‌های من (پسر) نگاه کنید. ای هم کلاسی‌های من (دختر) نگاه کنید. آن کشتی جنگی به ما نزدیک می‌شود»

السَّفینَهُ الْحَربیَّهُ اقتَرَبَتْ مِنْهُم وَ نَزَلَ مِنها جُنودٌ. فَرِحَ الطُّلّابُ وَ سَأَلوا الْجُنودَ:
معنی: کشتی جنگی به آنها نزدیک شد و سربازان از آن پیاده شدند. دانشجویان خوشحال شدند و از سربازان پرسیدند:

«کَیفَ وَجَدْتُم مَکانَنا؟»
معنی: «چگونه جای ما را پیدا کردید؟»

أَجابَ الْجُنودُ: «رَأَیْنا دُخاناً مِنْ بَعیدٍ. فَأَتَیْنا وَ شاهَدْناکُم
معنی: سربازان جواب دادند: «دودی را از دور دیدیم. پس آمدیم و شما را مشاهده کردیم.»

ترجمه صفحه 52 عربی نهم

📘 با توجّه به متن درس گزینه درست و نادرست را معلوم کنید.

ترجمه صفحه 52 عربی نهم

ترجمه 1: دانشجویان برای تهیه پژوهش درباره گیاهان به این سفر رفتند.
ترجمه 2: دانشجویان انسانی غیر از خودشان در جزیره نیافتند.
ترجمه 3: ده دانشجو در سفر علمی بودند.
ترجمه 4: در ابتدا آب دریا آرام بود.
ترجمه 5: این حکایت سال قبل اتفاق افتاد.

ترجمه و معنی صفحه 53 عربی نهم

یا أَولادُ، اِفْعَلوا، یا بَناتُ، اِفْعَلْنَ
معنی: ای پسران انجام دهید ، ای دختران انجام دهید

یا وَلَدانِ، اِفْعَلا، یا بِنْتانِ، اِفْعَلا
معنی: ای دو پسر انجام دهید، ای دو دختر انجام دهید

ترجمه و معنی صفحه 53 عربی نهمرَجاءً، اِنْزِلوا مِنَ الْحافِلَهِ.
معنی: لطفا از اتوبوس پایین بیایید.
ترجمه و معنی صفحه 53 عربی نهمرَجاءً، اِنْزِلْنَ مِنَ الْحافِلَهِ.
معنی: لطفا از اتوبوس پایین بیایید.
ترجمه و معنی صفحه 53 عربی نهماِبْحَثا عَنِ الْجَوابِ فِی الْکِتابِ.
معنی: جواب را در کتاب بگردید.
ترجمه و معنی صفحه 53 عربی نهماِبْحَثا عَنِ الْجَوابِ فِی الْکِتابِ.
معنی: جواب را در کتاب بگردید.

جواب ترجمه کنید صفحه 54 درس چهارم عربی نهم

📘 ترجمه کنید.

اِقْبَلِ الْکَلامَ الْحَقَّ. سخن حق را بپذیر اُرْسُمی صورَهَ الشَّهیدِ. عکس شهید را رسم کن
اِغْسِلا أَیدیَکُما قَبْلَ الْغَداءِ. دستانتان را قبل از غذا بشویید اُسْجُدا لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ. برای خداوند، پروردگار جهانیان سجده کنید
«اُذْکُروا نِعْمَهَ اللهِ عَلَیکُم» نعمت خدا را بر خود یاد کنید اُهْرُبْنَ مِنْ جَلیساتِ السّوءِ. از همنشینان بد دوری کنید

جواب تمرین صفحه 55 درس 4 عربی نهم

جواب تمرین صفحه 55 درس 4 عربی نهم

🔶 تمرین یک_ الاول
📘 توضیحات زیر مربوط به کدام واژه جدید از درس است؟

1- بِلادٌ کَبیرَهٌ جِدّاً فی شَرقِ آسیا. (الصین)
کشور بسیار بزرگ در شرق آسیا (چین)

2- إِدامَهُ الْعَمَلِ وَ ا لاِسْتِمرارُعَلَیهِ. (المَواصلَه)
ادامه کار و استمرار آن (ادامه دادن)

3- شَیءٌ ضَروریٌّ لِلْحَیاهِ، نَشْرَبُهُ وَ لا لَونَ لَهُ. (الماء)
برای زندگی ضروری است و هیچ رنگی ندارد. (آب)

4- یُدَرِّسُ فیهَا الْأُسُتاذُ وَ یَتَخَرَّجُ مِنهَا الطُّلّابُ. (الجامعه)
استاد در آنجا درس م‌یدهد و دانشجویان از آن فارغ التحصیل می‌شوند. (دانشگاه)

5- اَلَّذینَ وَصَلوا إِلَی سِنِّ الْبُلوغِ وَ لَیسوا أَطفالاً. (الشَباب)
کسانی که به سن بلوغ رسیدند و بچه نیستند. (جوانان)

6- مَجموعَهٌ مِنَ الرّیاضیّینَ أَوْ جَماعَهٌ مِنَ الزُّمَلاءِ فِی الْعَمَلِ. (الفَریق)
مجموعه ای از ورزشکاران یا مجموعه ای از هم کلاسی ها در کار. (تیم)

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 جمله‌ های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب تمرین صفحه 55 درس 4 عربی نهممعنی: ای دوستانم، لطفاً از کلاس خارج شوید.

جواب تمرین صفحه 55 درس 4 عربی نهممعنی:ای دوستانم، لطفاً از کتابخانه خارج شوید.

ترجمه صفحه ۵۶ درس ۴ عربی نهم 👇

جواب تمرین صفحه 55 درس 4 عربی نهممعنی: ای دو دوست ، این میز را حمل کنید.

جواب تمرین صفحه 55 درس 4 عربی نهممعنی: ای دو دوست ، جواب این دو سوال را بنویسید.

جواب تمرین صفحه 56 درس 4 عربی نهم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘 آیات شریفه زیر را ترجمه سپس فعل‌ های امر را معلوم کنید. 

جواب تمرین صفحه ۵۶ درس ۴ عربی نهم

جواب: دور فعل امر قرمز خط کشیده شده
1-پروردگارا من بر خیشتن ستم کردم مرا ببخش
2-خداوند به موسی و هارون گفت : بروید به سوی فرعون
3- پروردگارا! ببخش و رحم کن ؛ و تو بهترین رحم کنندگانی
4-کار های شایسته انجام دهید قطعا من به آنچه انجام میدهید آگاهم
5-و زمانیکه به فرشته ها گفتیم سجده کنید به آدم پس سجده کردن بجز شیطان

جواب تمرین صفحه 57 درس 4 عربی نهم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘 کامل کنید

جمله عربی ترجمه فارسی چرا ترجمه یکی است؟
یا طُلّابُ، اُنْظُروا إلَی نُزولِ الْمَطَرِ.
یا طالِباتُ، اُنْظُرْنَ إلَی نُزولِ الْمَطَرِ.
ای دانش آموزان ، به فرود آمدن باران نگاه کنید. زیرا در فارسی مثنی ، جمع و مذکر و مونث برابر است
یا طالِبانِ، اِلْبَسا مَلابِسَ مُناسِبَهً.
یا طالِبَتانِ، اِلْبَسا مَلابِسَ مُناسِبَهً.
ای دو دانش آموزان ، لباس های مناسبی بپوشید. زیرا در فارسی مثنی ، جمع و مذکر و مونث برابر است

🔶 تمرین پنجم _ الخامس

📘 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. «یک کلمه اضافه است»جواب تمرین صفحه 57 درس 4 عربی نهمجهت بزرگ نمایی روی تصویر بالا کلیک کنید

ترجمه  کنزالحکمه صفحه 58 درس چهارم عربی نهم

📘 بخوانید و ترجمه کنید.
1- لا عَمَلَ کَالتَّحْقیقِ.
معنی: هیچ کاری مانند تحقیق نیست.

2- اَلْعِلْمُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ وَ الْجَهلُ أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ.
معنی: دانش ریشه هر خوبی و نادانی ریشه هر بدی است.

3- اُطْلُبوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصّینِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَریضَهٌ.
معنی: دانش را جستجو کنید گرچه در چین باشد؛ زیرا جستن دانش واجب است.

4- خَیْرُ الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ مَعَ الْعِلْمِ وَ شَرُّ الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ مَعَ الْجَهلِ.
معنی: خیر دنیا و آخرت همراه دانش و بدی دنیا و آخرت همراه نادانی است.

5- لَیْسَ الْعاقِلُ مَن یَعْرِفُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَلکِنَّ الْعاقِلَ مَن یَعْرِفُ خَیْرَ الشَّرَّینِ.
معنی: دانا کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دهد بلکه دانا کسی است که بهترین را از میان دو بد بشناسد.

جواب تحقیق صفحه 59 درس چهارم عربی نهم

📘 با استفاده از نرم افزار قرآن یا کتاب «اَلْمُعْجَمُ الْمُفَهْرَسُ لِألفاظِ الْقُرآنِ» سه آیه را که حروف اصلی فعل‌های آنها «س م ع»، «خ ر ج» و «ذ ه ب» است بیابید.
معنی: سوره بقره = آیات 75 – 17 – 23
مَسجِدُ الْکوفَهِ وَ مَسجِدُ السَّهلَهِ
مسجد کوفه و مسجد سهله

ترجمه العربیات صفحه 60 درس چهارم عربی نهم

عربی نهم درس چهارم صفحه ۶٠

– مَن هوَ مَسؤولُ الْمَوکِبِ؟
معنی: مسئول ایستگاه خدمات رسانی کیست؟
– أَبو قاسِم.
معنی: پدر قاسم.
– ساعَدَکَ اللّٰهُ!
معنی: خدا قوّت!
– حَیّاکَ اللّٰهُ! أَ أَنتُم مِن إیران؟
معنی: زنده باشی! آیا شما اهل ایران هستید؟
– نَعَم، نَحنُ مِن إیران.
معنی: بله، ما اهل ایران هستیم.
– کَم مَرَّهً حَضَرْتُم فی مَسیرَهِ الْأَربَعینَ؟
معنی: چند بار در راهپیمایی اربعین حضور یافتید؟
– حَضَرْنا لِلْمَرَّهِ الْأُولیٰ.
معنی: اولین بار است حضور یافتیم.
– کَیفَ یُمکِنُ الذَّهابُ إلیٰ مَسجِدِ الْکوفَهِ؟
معنی: امکان رفتن به مسجد کوفه چطور است؟ (چطور می توانیم به مسجد کوفه برویم؟)
– اِرْکَبوا تِلکَ السَّیّاراتِ.
معنی: سوار آن خودرو ها شوید.
– کَمِ الْمَسافَهُ بَینَ مَسجِدِ الْکوفَهِ وَ مَسجِدِ السَّهلَهِ؟
معنی: مسافت بین مسجد کوفه و مسجد سهله چقدر است؟
– قَریبٌ مِن کیلومِترینِ.
معنی: نزدیک به دو کیلومتر.
– أَ توجَدُ سَیّاراتٌ فی الطَّریقِ حَتّیٰ نَرکَبَ؟
معنی: آیا در (بین) راه، ماشین هایی هست تا سوار شویم؟
– نَعَم؛ مَوجودَهٌ.
معنی: بله؛ هست.
– شُکراً، زاحَمْتُکَ.
معنی: متشکرم، شما را به زحمت انداختم.
– لا، لَیسَتْ زَحمَهً. بَلْ رَحمَهٌ.
معنی: نه، زحمتی نیست. بلکه رحمت است.
– أ تَعرِفُ أهَمَیّهَّ زیارهَ المْسَجِدَینِ؟
معنی: آیا اهمیّت زیارت (این) دو مسجد را می دانی؟
– نَعَم؛ قالَ الْإمامُ السَّجّادُ:
معنی: بله؛ امام سجاد (ع) فرمودند:
مَنْ صَلّیٰ فی مَسْجِدِ السَّهلَهِ رَکعَتَینِ زَادَ اللهُ فی عُمُرِهِ سَنَتَینِ.
معنی: هر کس در مسجد سهله دو رکعت نماز بخواند خداوند دو سال بر عمرش می افزاید.
وَ قالَ الْإمامُ الصّادِقُ:
معنی: و امام صادق (ع) فرمودند :
صَلاهٌ فی مَسجِدِ الْکوفَهِ تَعْدِلُ ألْفَ صَلاهٍ فی غَیرِهِ مِنَ الْمَساجِد.
معنی: خواندن یک نماز در مسجد کوفه، برابرِ هزار نماز در مساجد دیگر است.