کاربرگ شماره ۱۲ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگه شماره دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی چهارم


نام درس : کاربرگ مطالعات چهارم | موضوع : جواب فعالیت ها | چهارم ابتدایی

جواب کاربرگه شماره دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی چهارم

 

جواب کاربرگه 12 مطالعات اجتماعی چهارم :: وضع هوا در یک هفته

وضع هوا و تغییرات آن را در مدت یک هفته در نظر بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.


جواب کاربرگه شماره دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی چهارم جواب کاربرگه شماره دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی چهارم جواب کاربرگه شماره دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی چهارم جواب کاربرگه شماره دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی چهارم جواب کاربرگه شماره دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی چهارم جواب کاربرگه شماره دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی چهارم
 شنبه
 تمام روز آفتابی

25 درجه باد ملایم
یکشنبه
 تمام روز آفتابی

23 درجه باد ملایم
دوشنبه
 تمام روز آفتابی نیمه روز نیمه ابری
20 درجه باد ملایم
 سه شنبه نیمه روز ابری
نیمه روز نیمه ابری
17 درجه باد کمی تند
چهارشنبه  نیمه روز ابری


15 درجه باد کمی تند
 پنج شنبه


تمام روز بارندگی 10 درجه  باد تند
جمعه  نیمه روز ابری

نیمه روز بارندگی 10 درجه  باد تند