کاربرگه شماره 9 مطالعات پنجم با جواب

حل کاربرگه 9 مطالعات اجتماعی پنجم


نام درس : شماره 9 | موضوع : جواب فعالیت ها | پنجم ابتدایی

حل کاربرگه 9 مطالعات اجتماعی پنجم

در مطالب قبلی برای شما گام به گام مطالعات پنجم را قرار داده بودیم . در این قسمت نیز جواب کاربرگه 9 مطالعات پنجم را میخواهیم قرار دهیم. امیدوارم این مطلب سایت همگام درس را دوست داشته باشید.

کاربرگه شماره 9 مطالعات پنجم

کاربرگه شماره 9 مطالعات پنجم

 

2ــ هریک از اخبار زیر به فعالیت های کدام قوه مربوط است؟
ــ قانون مالیات شرکتها به تصویب رسید. قوه مقننه
ــ امروز رئیس جمهور کارخانه فولاد را افتتاح کرد. قوه مجریه
ــ آقای سعیدی با یک نفر بر سر قرارداد خرید زمین اختلاف پیدا کرده است. قوه قضائیه
ــ وزیر راه اعلام کرد: خط آهن سریع السیر تهران – اصفهان ساخته میشود. قوه مجریه
ــ امروز قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در مجلس بررسی میشود. قوه مقننه