کاربرگه شماره 11 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 11 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره 11 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : کاربرگه 11 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 11 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 11

جواب کاربرگه شماره 11 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره (۱۱) نقشه پراکندگی رود های ایران را کامل کنید.

جواب کاربرگه شماره 11 مطالعات هفتم 

 

الف) نام رودهایی را که با شماره مشخص شده بنویسید.
۱. اترک؛ ۲. ارس؛ ۳. سفیدرود؛ ۴. سیمینه رود؛ ۵. دز؛ ۶. زاینده رود؛ ۷. دالکی.

ب) نام دریاچه ها را بنویسید.
دریاچه ارومیه، دریاچه نمک قم، دریاچه بختگان، دریاچه هامون (جازموریان)

ج) نام باتلاقی که زاینده رود به آن می ریزد چیست؟
باتلاق گاوخونی

دریاچه ها و دریاها و مسیر رودها را با مداد آبی رنگ کنید.
به عهده دانش آموز.

کدام یک از رودها و دریاچه هایی که نام بردید، خشک یا بسیار کم آب شده اند، پرس و جو کنید و بنویسید.
سیمینه رود و زاینده رود.