پاسخ فعالیت های هدیه ششم درس اول :: یکتا

تدبّر کنیم | هم‌خوانی | کامل کنید | برایم بگو |ایستگاه فکر و دیگر فعالیت ها

 

پاسخ فعالیت های هدیه ششم درس اول :: یکتا

📚 گام به گام هدیه ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 1: یکتا

درس اول :: یکتا

هم‌خوانی کنیم صفحه ۱۰ هدیه ششم
تو خدای بی شریکی | تو یگانه ای و دانا
تو چه خوب و مهربانی | تو که پاکی و توانا
تو در آن زمان که نامی | ز جهان نبود بودی
تو بگوش ابر خواندی | که از آسمان ببارد
تو به آفتاب گفتی | به زمین قدم گذارد
تو به چشمه یاد دادی | ز دل زمین بجوشد
به گیاه تشنه گفتی | که از آب آن بنوشد
تو سپرده‌ای به شبنم | که برگ گل نشیند
به خزان اجازه دادی | که گل از چمن بچیند
به هزار نقش زیبا | گل و سبزه را کشیدی
ناصر علی اکبر سلطان با اندکی تغییر

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟
جواب: بی نظیر، یگانه، دانا، خوب، مهربان، پاک و توانا و همچنین قوی و قدرتمند بودن خداوند که همه چیز تخت فرمان اوست و او آفریننده‌ی تمام زیبایی‌ها و خالق تمام هستی است.

پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.
جواب: اینکه خداوند، یکتا و بی‌نظیر است و همه چیز تحت قدرت و اختیار اوست و خداست که همه چیز را زیبا خلق کرده، بنابراین وظیفه‌ی ما این است که در مقابل این همه خوبی شکرگزار او باشیم.

چه ارتباطی میان پیام شعر و موضوع درس وجود دارد؟
جواب: در خلقت این همه زیبایی کسی شریک خداوند نیست و او یگانه و بی همتاست پس انسان‌ها باید خدایی را پرستش و اطاعت کنند که یکتا است و دارای صفات زیبا بوده و همه جیز در قدرت و قلمروی حکومت اوست.

 

تدبّر کنیم صفحه ۱۱ هدیه ششم
این سوره را بخوانید و ترجمه‌ی آن را بنویسید.

تدبّر کنیم صفحه ۱۱ هدیه ششم
به نام خداوند بخشنده مهربان
بگو او خداوند یکتاست (۱)
خداوند بی‌نیاز است (۲)
فرزندی ندارد و زاییده نشده است (۳)
و همتا و همانندی برای او وجود ندارد (۴)

– نام این سوره چیست؟
جواب: حمد

– در این سوره به کدام صفت‌های خداوند اشاره شده است؟
جواب: یکتا بودن خدا، بی نیازی خداوند و اینکه خداوند پدر، مادر و فرزندی ندارد و او بی همتا و بی‌نظیر است.

– به نظر شما چرا سوره به این نام معروف شده است؟
جواب: چون سراسر این سوره به اصل توحید و یگانگی خدا اشاره دارد. با خواندن این سوره با صفات خداوند آشنا می‌شویم و این آشنایی موجب می‌شود تا با جان و دل به او ایمان بیاوریم و این سوره انسان‌ها را به یکتا پرستی دعوت می‌کند.

– چه ارتباطی میان معنای سوره و موضوع درس وجود دارد؟
جواب: با دوستان خود در کلاس گفت و گو کنید. معنای این سوره و مفهوم درس می‌خواهد به ما بفهماند که خدایی را باید پرستید که یکتا و بی همتاست و از هر جهت بی نظیر است. همچنین باید از او در هر کاری کمک بخواهیم و همواره سپاسگزار نعمت‌های او باشیم.

 

کامل کنید صفحه ۱۲ هدیه ششم
با استفاده از کلمه‌های زیر، یک متن در ستایش خداوند یا گفت‌وگو با او بنویسید.
مهربان، آفریننده، دوست آرزو ،دانا، بخشنده، صمیمی، روشنایی زیبایی، توانا و یگانه
کامل کنید صفحه ۱۲ هدیه ششم

جواب: ای خداوند بخشنده و مهربان و ای آفریننده‌ی زیبایی‌ها و روشنایی‌ها، ای توانای دانا و ای یگانه‌ی بی‌همتا، تو را ستایش می‌کنم و صمیمانه از تو به خاطر نعمت‌هایت سپاسگزارم و آرزو می‌کنم در لحظه لحظه‌ی زندگانی‌ام به یاد تو باشم . لحظه‌ای از یادت قافل نشوم و تو دوست صمیمی من باشی. «ای خداوند مهربان ممنونم که هستی»