پاسخ فعالیت فارسی ششم درس هشتم :: دریاقلی

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

 

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس هشتم :: دریاقلی

📚 گام به گام فارسی ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 8 : دریاقلی

درک مطلب صفحه ۶۰ فارسی ششم
۱- منظور از مصراع «چشم انتظار همّت تو، دین و میهن است» چیست؟
جواب: دین و میهن منتظر اراده‌ی قوی توست. اگر سستی کنی، دین و میهن ضربه و صدمه خواهند دید.

۲- به نظر شما میان کار آرش با دریاقلی چه شباهتی هست؟
جواب: هردو نفر جان خود برای بیرون راندن دشمن از میهن فدا کردند

۳- چرا دریاقلی توانست چنان کار بزرگی انجام دهد؟
جواب: چون دریا قلی با دیدگاه وسیعی که داشت به جای فکر کردن به نجات خود و خانواده اش، نجات میهن و وطن که خانه و مادر همه‌ی ماست را انتخاب کرد.

۴- اگر به جای دریاقلی بودید، چگونه رزمندگان را از وجود دشمن آگاه می‌کردید؟
جواب: به نظر من دریا قلی بهترین تصمیم را گرفته است و من هم در آن شرایط همان کار را می‌کردم.

درک و دریافت صفحه ۶۴ فارسی ششم
۱- به نظر شما، چرا اسیران جنگی در دوران دفاع مقدّس، «آزاده یا آزادگان» نامیده شده اند؟
جواب: چون آن‌ها از بند اسارت دشمن آزاد شده‌اند.

۲- در این متن به کدام یک از داستان های قرآنی اشاره شده است؟ ارتباط آن را با این متن، توضیح دهید.
جواب: به داستان یوسف پیامبر اشاره دارد. حضرت یوسف که سال ها از پدر و خانه‌اش دور مانده بود، عاقبت به لطف خداوند پدرش را دید و به زادگاهش بازگشت. شهید تندگویان نیز که سال‌ها اسیر رژیم بعثی عراق بود، سر انجام پس از شهادت، پیکر پاکش به وطن بازگشت و در خاک میهن جای گرفت.