معنی درس ششم فارسی هفتم

کلمات و شعر های درس 6 فارسی هفتم


نام درس : قلب کوچکم را … | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هفتم

کلمات و شعر های درس 6 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

درس  ششم : قلب کوچکم را …

درس ششم فارسی هفتم: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

معنی بیت این زندگی حلال کسانی

این زندگی حلال کسانی که هم چو سرو *** آزاد زیست کرده و آزاد می روند

🔹معنی :
زندگی این دنیا برای کسانی حلال است که مانند سرو وارسته هستند و به دنیای مادی دل نمی بندند و آزاده و واراسته این دنیا رو ترک می کنند.

🔹مفهوم :
این بیت بر (وارستگی ) و (بی توجهی به دنیا ) تاکید دارد.

🔹تاریخ ادبیات :
گلشن آزادی

علی اکبر آزادی متخلص به گلشن در تربت حیدریه دیده به جهان گشود.
آثار: دیوان اشعار و تذکره شعرای خراسان (گلشن ادب ) را می توان نام برد.

 

کلمات قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

🍂 اذیت :آزار دادن
🍂 واقعا : به درستی حق : شایسته /سزاوار
🍂 تمام تمام : کامل
🍂 معلوم: آشکار
🍂 عقلم می رسید : من درست فکر می کردم
🍂 فورا : سریع و زود
🍂 شلوغ : پر سروصدا
🍂 ولو : پخش و پراکنده
🍂 حسابی : کامل /فراوان
🍂 رضایت : خشنودی
🍂 سعی : تلاش و کو شش
🍂 تقصیر :سهل انگاری و کو تاهی
🍂 یک عالم : مقدار زیاد/ به اندازه وسعت یک دنیا
🍂 سراسر :همه/ تمام
🍂 کثیف: الوده
🍂 عجیب : شگفت انگیز/ شگفت آور
🍂 زور گفتن :ظلم وستم کردن
🍂 گله :شکایت و دل خوری
🍂 مهمان خانه : مسافر خانه