سوالات مطالعات پنجم درس پنجم با جواب

سوالات درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

 

سوالات مطالعات پنجم درس پنجم با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس پنجم :جمعیت ایران

1- جمعیت را تعریف کنید؟
پاسخ» به مجموعه ی افرادی که در یکجا زندگی می کنند، جمعیت می گویند.

۲- جمعیت چگونه افزایش می یابد؟
پاسخ» اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند بیشتر باشد، جمعیت افزایش می یابد

٣- افزایش جمعیت در کشور ما چه خوبی هایی دارد؟
پاسخ» وقتی تعداد جوانان یک کشور زیاد باشد، نیروی بیشتری برای کار فراهم می شود. علاوه بر این، جوانان با تحصیل و تلاش به پیشرفت کشور کمک می کنند. اگر جمعیت زیاد باشد، نیروی زیادی برای دفاع از کشورمان داریم. ما دوست نداریم در یک خانواده ی کم جمعیت زندگی کنیم. دلمان می خواهد با برادرها و خواهرهایمان بازی کنیم، به هم کمک کنیم و تنها نباشیم.

۴- در حال حاضر جمعیت کشور ما چند نفر است؟
پاسخ» نزدیک به ۸۰ میلیون نفر

۵- پراکندگی جمعیت یعنی چه ؟
پاسخ» جمعیت ایران در همه جای آن بصورت یکسان پراکنده نشده در بعضی نواحی جمعیت بیشتر و در بعضی جمعیت کمتری دارد.

۶- در ناحیه کناره ی در یاری خزر آب و هوای مساعد و باران کافی و خاک حاصل خیر موجب رونق کشاورزی شده است

۷- چرا نواحی کناره ی دریای خزری پر جمعیت است؟
پاسخ» ناحیه ی کناره ی دریای خزر وسعت کمی دارد اما جمعیت زیادی را در خود جای داده است. در این ناحیه، آب و هوای مساعد، باران کافی و خاک حاصلخیز موجب رونق کشاورزی شده است

۸- چرا تهران جمعیت زیادی را در خود جای داده است؟
پاسخ» ناحیه ی تهران و اطراف آن پرجمعیت ترین جای کشور است. تهران به دلیل پایتخت بودن و وجود اداره ها، دانشگاهها و کارخانه ها، جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است

9- چرا نواحی داخلی ایران کم جمعیت یا خالی از جمعیت هستند؟
پاسخ» نواحی داخلی ایران به دلیل بارندگی کم، زمین های شور و خاک نامناسب، بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است.

۱۰-نواحی داخلی ایران به دلیل بارندگی کم و زمین های شور و خاک نامناسب بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است.

۱۱- چرا نواحی کوهپایه ای رشته کوه البرز،زاگرس و آذربایجان و خراسان شهر و روستاهای زیادی دارند؟
پاسخ» در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس و کوههای آذربایجان و خراسان، به دلیل آب و هوای معتدل، خاک آبرفتی و وجود معدنهای مختلف تعداد
زیادی شهر و روستای پرجمعیت به وجود آمده است

۱۲- چرا برخی نواحی ایران جمعیت بیشتر و برخی جمعیت کمتری دارند؟
پاسخ» چون آب و هوا و شرایط محیطی در همه جا یکسان نیست و جاهایی که آب و هوا مناسب و خاک مناسب و باران کافی وجود داشته باشد جمعیت بیشتر و در مناطقی بارندگی کم و خاک نامناسب جمعیت کمتر است

۱۳-مهاجرت یعنی چه؟
پاسخ» مهاجرت یعنی اینکه مردم برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر بروند .

۱۴- پرجمعیت ترین جای کشور کجاست؟
پاسخ» تهران و اطراف آن

۱۵- دو دلیل افزایش جمعیت یک مکان را نام ببرید.

پاسخ» تولد بیش تر از مرگ – مهاجرت