سوالات مطالعات پنجم درس سوم با جواب

سوالات درس 3 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

 

سوالات مطالعات پنجم درس سوم با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس سوم : همدلی با دیگران

١- وقتی کسی غمگین است می توانیم چه کارهایی انجام دهیم؟
پاسخ: دوستانه کنار او بنشینیم . از او در مورد احساسی که دارد سؤال کنیم .
به حرفهای او خوب گوش دهیم و به او نشان دهیم که احساس او برای ما مهم است و ما آن را می فهمیم از او بپرسیم آیا من می توانم کاری برای تو انجام دهم؟

۲- همه ما انسانها آفریده ی خداوندیم و خداوند در وجود همه ما شباهت هایی قرار داده است.

۳- جمعیت هلال احمر چگونه و در چه مواردی به مردم کمک می کند؟
پاسخ: جمعیت هلال احمر، در حوادثی مانند سیل، زلزله و تصادف های رانندگی به مردمی که خانه و وسایل خود را از دست داده اند یا مجروح شده اند، کمک می کند و به آنها غذا
لباس و دارو می رساند.

۴- همدلی یعنی چه؟
پاسخ: یعنی اینکه فرد بتواند احساسات، رفتار و شرایط دیگران را درک کند و خودش را به جای او بگذارد .همه ی افراد ممکن است در زندگی با حوادث ناخوشایندی روبه رو شوند. وقتی شرایط و احساسات افراد را در موقعیتهای مختلف درک می کنیم، با آنها همدلی کرده ایم.

۵- سازمان انتقال خون چه کارهایی انجام می دهد؟
پاسخ: سازمان انتقال خون ایران وظیفه ی گرفتن خون از داوطلبان و انتقال آن به درمانگاه ها و بیمارستان ها را به عهده دارد. گاهی بعضی از بیماران در بیمارستانها به خون نیاز پیدا می کنند و افرادی داوطلب می شوند که برای کمک به آنها خون خود را اهدا کنند. شما هم می توانید پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی با اهدای خون به کسانی که به خون نیاز دارند، کمک کنید.

۶- دو نوع موسسه که به افراد نیازمند و کسانی که دچار حادثه شدند، کمک می کنند را نام ببرید؟
پاسخ: جمعیت هلال احمر و سازمان انتقال خون