سوالات فصل چهارم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 4 علوم هشتم


نام درس : تنظیم عصبی | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 4 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم

گزارشفصل سوم :: تنظیم عصبی

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ هماهنگی و تنظیم دستگاه های بدن در شرایط مختلف به چند صورت انجام می شود؟
جواب:  به دو صورت عصبی و شیمیایی (هورمونی)

2_ دستگاه عصبی از چند بخش تشکیل شده است؟
جواب:  از دو بخش دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی

3_ دستگاه عصبی مرکزی از چند بخش تشکیل شده است؟
جواب:  مغز و نخاع

4_ دستگاه عصبی محیطی از چند بخش تشکیل شده است؟
جواب:  از اعصابی که از مغز و نخاع منشعب می شوند، تشکیل شده است.

5_ دستگاه عصبی مرکزی چه وظیفه ای دارد؟
جواب:  دستگاه عصبی مرکزی اعمال ارادی و غیر ارادی بدن را کنترل می کند و اطلاعات دریافت شده از محیط بیرون و درون بدن را تفسیر می کند به آن ها پاسخ می دهد.

6_ دستگاه عصبی محیطی چه وظیفه ای دارد؟
جواب:  بین دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و بخش های مختلف بدن ارتباط برقرار می کند.

7_ منظور از اعمال ارادی چیست؟
جواب:  اعمالی مانند: فکر کردن، راه رفتن، مطالعه کردن، تصمیم گرفتن و … چون با اراده و خواست ما انجام می شوند به آن ها فعالیت ارادی می گوییم.

8_ فعالیت های غیر ارادی انعکاسی چیست؟
جواب:  اعمالی مانند: پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک که به صورت غیر ارادی و بدون تفکر انجام می شوند، فعالیت های غیرارادی یا غیرارادی انعکاسی نامیده می شوند.

9_ برای فعالیت های ارادی دستگاه عصبی مثال بزنید.
جواب:  برداشتن مداد از زمین

10_ برای فعالیت های غیر ارادی دستگاه عصبی مثال بزنید.
جواب:  ضربان قلب

11_ برای فعالیت های غیر ارادی غیر انعکاسی دستگاه عصبی مثال بزنید.
جواب:  عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ

12_ انعکاس چیست؟
جواب:  در بدن ما گاهی اوقات کارهایی صورت می گیرد که به صورت غیرارادی، بسیار سریع، بدون تفکر و اغلب جهت حفاظت از بخش های بدن به کار می رود. به چنین اعمالی انعکاس گفته می شود. اعمالی مانند عقب کشیدن دست از جسم داغ، ترشح بزاق با مشاهده غذا، پلک زدن چشم، ریزش اشک در مقابل گرد و غبار وارد شده به آن، سرفه کردن، خمیازه کشیدن یا تغییر مردمک چشم در برابر نور از انعکاس ها هستند.

13_ ویژگی های اعمال انعکاسی را بنویسید.
جواب:  بسیار سریع – بدون تفکر – حفاظت از بدن

14_ مغز و نخاع در کدام قسمت بدن قرار دارند؟
جواب:  مغز درون جمجمه و نخاع درون کانال ستون مهره ها قرار دارد.

15_ قسمت های سازنده مغز را نام ببرید.
جواب:  1) نیمکره های مخ (بیشتر حجم مغز را نیمکره های مخ تشکیل می دهند)
2) مخچه
3) ساقه مغز

16_ بزرگترین قسمت مغز چه نام دارد؟
جواب:  مخ

17_ وظایف مخ چیست؟
جواب:  1) مخ حرکات ارادی بدن را کنترل می کند.
2) از اندام های حسی مانند چشم، پوست، بینی و زبان اطلاعات را دریافت و دستورهای لازم را برای آن ها ارسال می کند.
3) نیمکره های مخ به ما توانایی فکر کردن، صحبت و حل مسئله را می دهند.

18_ نقش مخچه چیست؟
جواب:  باعث حفظ تعادل بدن می شود.

19_ چگونه می توان مخچه را تقویت کرد؟
جواب:  با تمرین بیشتر، مانند بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می کنند.

20_ ساقه مغز در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟
جواب:  بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می کند.

21_ ساقه مغز شامل چه بخش هایی است؟
جواب:  مغز میانی، پل مغزی، و بصل النخاع است.

22_ بصل النخاع چیست؟
جواب:  پیام مغز یا بصل النخاع بخشی از ساقه مغز است که در بالای نخاع قرار دارد و پایین ترین بخش مغز است.

23_ نقش بصل النخاع را بیان کنید.
جواب:  فعالیت های غیرارادی مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون را کنترل می کند، به دلیل اهمیت به این مرکز در بصل النخاع گره حیات گفته می شود.

24_ نخاع کجا قرار دارد؟
جواب:  نخاع شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره ها قرار دارد و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد.

25_ بخش محیطی شامل اعصابی است که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می کند.

26_ بخش محیطی دستگاه عصبی از چه قسمت های تشکیل شده است؟
جواب:  شامل اعصابی است؛ اعصاب حسی و حرکتی که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می کند.

27_ دستگاه عصبی مرکزی پیام را از بیرون و درون بدن دریافت می کند.

28_ کدام یک از اعمال زیر انعکاسی نیست؟
الف) پلک زدن ب) عطسه کردن ج) دویدن د) ریزش اشک
جواب:  ج) دویدن

29_ آیا نیمکره های مخ با هم ارتباط و یا هماهنگی دارند؟ مثال بزنید.
جواب:  بله وقتی به جسمی نگاه می کنیم، هر دو چشم و هر دو نیمکره با همکاری هم عمل می کنند.

30_ مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن کجاست؟
جواب:  قشر مخ

31_ هر یک از فعالیت های زیر مربوط به کدام یک از قسمت های دستگاه عصبی می باشد؟
الف_ تنفس
ب) حفظ تعادل بدن
د) انقباض ارادی ماهیچه های دست
جواب:  الف) بصل النخاع / ب) مخچه / ج) قشر مخ

32_ مخچه از دو نیمکره تشکیل شده که توسط بخشی به نام کرمینه به یک دیگر متصل می شوند.

33_ نقش نخاع چیست؟
جواب:  نخاع رابط بین مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است. اطلاعات را به مغز و فرمان های مغز را به اندام های بدن می رساند. همچنین نخاع مرکز برخی از انعکاسی های بدن نیز می باشد.

34_ چرا افرادی که دچار آسیب دیدگی نخاع می شوند ناتوانی حسی حرکتی متفاوت دارند؟
جواب:  چون به هر قسمت نخاع از گردن تا کمر اعصابی وارد و خارج می شوند که ماهیچه ها و اندام های مختلفی از بدن را کنترل می کنند و بسته به محل آسیب دیدگی نخاع، ناتوانی حسی و حرکتی هم متفاوت خواهد بود.

35_ اگر نخاع کمر فردی آسیب ببیند چه نوع اختلالی ممکن است در این فرد دیده شود؟
الف) ناتوانی حرکتی در پاها ب) ناتوانی حسی و حرکتی در پاها ج) ناتوانی حسی در پاها
جواب:  ب)ناتوانی حسی و حرکتی در پاها

36_ آیا در بدن ما هم جریان الکتریکی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب محل آن را بگویید؟
جواب:  بله در سلول های عصبی

37_ نام سلول عصبی چیست؟
جواب:  نورون

38_ سلول های سازنده بافت عصبی را نام ببرید.
جواب:  1) نورون (سلول عصبی)
2) سلول پشتیبان

39_ سلول های پشتیبان چه وظیفه ای دارند؟
جواب:  وظیفه حمایت از سلول های عصبی را به عهده دارند و مواد غذایی مورد نیاز سلول های عصبی را فراهم می آورند.

40_ سه قسمت یک نورون را نام ببرید.
جواب:  جسم سلولی، دندریت و آکسون هستند.

41_ به دندریت ها یا آکسون ها بلند چه گفته می شود؟
جواب:  تار عصبی

42_ اجزای تشکیل دهنده یک سلول را بنویسید.
جواب:  جسم سلولی – دندریت – آکسون هسته

43_ عصب چیست؟
جواب:  مجموعه ای از تارها در کنار هم که توسط غلافی احاطه شده اند عصب را تشکیل می دهند.

44_ جهت پیام عصبی چگونه است؟
جواب:  پیام عصبی فقط در یک جهت یعنی از دندریت به جسم سلولی و از آن جا به انتهای آکسون هدایت می شود.

45_ پیام عصبی چگونه ایجاد می شود؟
جواب:  تحریک یک نقطه از نورون باعث ایجاد پیام عصبی می شود.

46_ نقش اعصاب حسی و حرکتی را بیان کنید.
جواب:  اعصابی که پیام را به مراکز عصبی می برند به آن ها عصب حسی می گویند. و اعصابی که پیام از مراکز عصبی به اندام های دیگر می برند را عصب حرکتی می نامند.

47_ سیناپس چیست؟
جواب:  به محل نزدیک شدن رشته های عصبی سیناپس می گویند در محل سیناپس سلول ها به هم متصل نیستند ارتباط آن ها را از طریق آزاد شدن مواد شیمیایی خاص برقرار می شود.

48_ کدام نوع ارتباط در یک سیناپس قابل مشاهده است؟
جواب:  به محل ارتباط یک نورون با سلول دیگر سیناپس می گویند.

49_ چرا خمیازه می کشیم؟
جواب:  وقتی سطح اکسیژن تنفسی ما کاهش یابد، دستگاه تنفسی ما باز شده و مار خمیازه می کشیم تا این کاهش اکسیژن جبران شود.

50_ خمیازه کشیدن ما ارادی است یا غیر ارادی انعکاسی؟
جواب:  غیرارادی انعکاسی

51_ کدامیک از موارد زیر به طور کامل قسمت سر وجود ندارد؟
الف) مخ ب) مخچه ج) عصب بینایی د) نخاع
جواب:  د) نخاع

52_ به دندریت ها یا آکسون های بلند تار عصبی گفته می شود.

53_ جهت حرکت پیام عصبی در یک رشته ی عصبی دندریت به آکسون می باشد.

54_ دندریت ها گیرنده نورون هستند و اطلاعات یا پیام ها را دریافت می کنند و به جسم سلولی می آورند و آکسون ها پیام عصبی را از جسم سلولی به بیرون انتقال می دهند.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 4 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 5 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم