سوالات فصل اول علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 1 علوم هشتم


نام درس : | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 1 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم

گزارشفصل اول :: مخلوط و جداسازی مواد

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_مواد به دو دسته خالص و مخلوط تقسیم می شوند؟
جواب:  ماده به دسته خالص و مخلوط تقسیم می شود.

2_ مواد مخلوط را تعریف کنید و مثال بزنید.
جواب:  موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می نامند. (ماده ای که مولکل ها و ذرات آن یکسان نباشد.)

3_ مواد خالص خود به چند حالت وجود دارد؟
جواب:  می تواند عنصر یا ترکیب باشد.

4_ آب نمک ماده ای مخلوط است یا خالص؟
جواب:  مخلوط: زیرا از دو جزء ساخته شده است یکی آب و دیگری نمک است و مواد خود را حفظ کرده اند. هنگامی که این مخلوط را می چشیم، مزه آن شور است. خاصیت شوری مربوط به نمک است، یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیز حفظ کرده است. و از طرف دیگر اگر مقداری آب نمک را روی زمین بریزیم جاری می شود، جاری شدن از ویژگی های آب است.

5_ یک قطعه فلز مس از چه چیزی ساخته شده است؟
جواب:  از اتم های مس

6_ عنصر چیست؟
جواب:  ماده ای که از یک (نوع) اتم ساخته شده باشد. (یک یک قطعه ی مسی که تنها از مس ساخته شده است.)

7_ ترکیب چیست؟
جواب:  ماده ای که مولکول های آن از اتصال اتم های مختلف ساخته شده باشد. (مثل آب که مولکول آن از اتصال اتم هیدروژن و هم اکسیژن درست شده)

8_ مخلوط ها به چند حالت وجود دارند؟
جواب:  مخلوط ها به حالت جامد، مایع و گاز هستند. مخلوط براده آهن و گوگرد جامد است. آب لیمو مخلوطی مایع و هوا مخلوطی گازی کل است.

9_ ویژگی مخلوط ها چیست؟
جواب:  اجزای تشکیل دهنده مخلوط، خواص اولیه خود را حفظ می کنند، یعنی خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند.

10_ انواع مخلوط را نام ببرید.
جواب:  1) مخلوط های ناهنگن (غیر یکنواخت)
2) مخلوط های همگن (یکنواخت یا محلول)

11_ مخلوط همگن چیست؟
جواب:  مخلوط های همگن یا محلول، محلول هایی هستند که ذره های تشکیل دهنده آن ها به طور یکنواخت در هم پراکنده شده اند. این مخلوط ها شفاف هستند و نمی توان به راحتی اجزای تشکیل دهنده آن را تشخیص داد و آن ها را از هم جدا کرد به مخلوط های همگن، محلول نیز می گویند.

12_ چرا مخلوط آب نمک یک مخلوط همگن است؟
جواب:  زیرا اجزای مخلوط یعنی نمک و آب به طور یکنواخت در هم پراکنده اند. اجزای مخلوط را نمی توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد.

13_ هوا چه نوع مخلوطی است؟
جواب:  زیرا گازهای سازنده هوا به طور یکنواخت در هم پراکنده اند اجزای مخلوط را نمی توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد.

14_ محلول چیست؟
جواب:  محلول یک مخلوط همگن است و از دو جزء تشکیل می شود، حلال و حل شونده، در محول ها ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

15_ مخلوط ناهمگن به چه مخلوط هایی می گویند؟
جواب:  به مخلوطی که از اجزاء آن به طور غیر یکنواخت پخش شده اند و در بیشتر موارد اجزای مخلوط قابل تشخیص هستند. این مخلوط ها کدر هستند. مانند: خاک – آجیل – انواع سالاد – دوغ – لقمه – خاک در آب – شرب خاک شیر – شرب آموکسی سیلین و …

16_ ویژگی های مهم مخلوط ناهمگن چیست؟
جواب:  1) قابل تشخیص بودن اجزای مخلوط
2) پخش غیر یکنواخت است.

17_ آجیل مخلوطی همگن است یا ناهمگن؟
جواب:  ناهمگن: زیرا. 1) اجزای با چشم قابل مشاهده است.
2) به راحتی می توانیم اجزای آن را از هم جدا کنیم.
3) اجزای آن به طور غیر یکنواخت پخش شده اند.

18_ سوسپانسیون چیست؟
جواب:  مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرات یک جامد به صورت معلق در آب پراکنده اند. مانند: دوغ، آب لیمو، شرب خاک شیر، و شربت معده – آب گل آلود یک سوسپانسیون طبیعی است.

19_ موارد زیر را به دو دسته ی خالص و ناخالص دسته بندی کنید.
خاک ، شربت آبلیمو ، آهن ، نمک ، سالاد ، آلومینیوم ، عدس پلو ، طلا ، نمک در آب دریا ، آجیل ، آب مقطر ، شکر ، گاز دی اکسید و دوغ
جواب:  خالص: آهن – آلومینیوم – طلا – آب مقطر – شکر – کربن دی اکسید – نمک
ناخالص: شربت آبلیمو – نمک در آب دریا – آجیل – عدس پلو – سالاد – خاک – دوغ

20_ ماده خالص را تعریف کنید.
جواب:  موادی که از یک نوع ماده ساخته شده باشد.

21_ چند ماده خالص نام ببرید.
جواب:  شکر – نمک – اکسیژن – گوگرد – فقط از یک نوع مولکول تشکیل شده اند.

ادامه سوالات متن فصل اول علوم هشتم :

22_ چند نمونه از مواد مخلوط را نام ببرید.
جواب:  شربت آبلیمو – سالاد – خاک باغچه – آب نمک – هوا – آجیل

23_ کدام یک از مواد زیر خالص است.
الف) آب مقطر ب) آب لیمو ج) آجیل د) دوغ
جواب:  الف) آب مقطر

24_ کدام یک از مواد زیر مخلوط است؟
الف) نمک ب) هوای پاک ج) مس د) شکر
جواب:  ب) هوای پاک

25_ عنصرها و ترکیب ها مواد خالص هستند.

26_ طلا و آب هر دو ماه خالص هستند طلا یک عنصر و آب یک ترکیب است.

27) کات کبود در آب نمونه ای از یک مخلوط همگن است.

28_ ویژگی باز ها را بیان کنید.
جواب:  1- تلخ مزه هستند
2- ph آنها بیشتر از 7 است
مانند مایع ظرفشویی مایع سفید کننده صابون و شامپو

29_ ‏ph را تعریف کنید؟
جواب:  مقیاسی برای سنجش قدرت اسیدها و بازها می باشد.

30_ کاغذ ph چه کاربردی دارد؟
جواب:  با کاغذ پیچ می توان علاوه بر شناسایی اسیدها میزان اسیدی بودن آنها را نیز مشخص کرد
– موادی که پیج آنها برابر با 7 است خنثی هستند مانند آب خالص
موادی که پیچ آنها کمتر از 7 است اسیدی هستند
و موادی که پیش آنها بیشتر از 7 است خاصیت بازی دارد

31_ روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن های جامد دارند؟
جواب:  مانع تنگ شدن شریان‌ها می‌شود و به کندی فاسد می‌شود (چربی بد) را کاهش می‌دهد.

32_ ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آبهای گرم چرا؟
جواب:  در آب های سرد زیرا میزان حل شدن گاز در آبهای سرد بیشتر از آبهای گرم است.

33_ مقدار حل شدن برخی مواد مانند گاز اکسیژن در آب با افزایش دما کاهش می یابد.

34_ آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد؟
جواب:  بله در بیشتر موارد در اثر گرم شدن حل شونده بیشتری در حلال حل می شود.

35_ اجزای هر محلول چیست؟
جواب:  معمولاً ماده ای که بیشتر از حلال و ماده کمتر حل شونده است به جز محلول جامد در مایع جامد همیشه حل شوند است.

36_ اجزای هر محلول چیست؟
جواب:  معمولا ماده ای که بیشتر است حلال و ماده ی کمتر حل شونده است. بجز محلول در مایع که جامد همیشه حل شونده است.

37_ انواع حالت های محلول ها کدامند؟
جواب:  حالت فیزیکی محلول ها متفاوت است.
1) نمک در آب: محلول جامد در مایع است. (شکر در آب)
2) الکل در آب:‌ محلول مایع در مایع است. (سرکه در آب – اسید در آب – آب لیمو)
3) نوشابه گازدار: محلول گاز در مایع است. (آب که در آن گاز اکسیژن حل شده است)‌
4) هوای پاک محلول گاز در گاز است.
5) آلیاژها: محلول هایی جامد در جامد هستند.
6) محلول مایع در جامد:‌ ماده ی پر کننده دندان آلیاژ جیوه در نقره
7) گاز در جامد: یونولیت
8) محلول جامد در گاز: دوده در هوا (کربن در هوا)
9) محلول مایع در گاز: محلول بنزین در هوا در موتور ماشین
10) محلول گاز در گاز: هوا – انواع گازهای سوختی

38_ برای محلول جامد در مایع مثال بزنید.
جواب:  نمک در آب: محلول جامد در مایع است. (شکر در آب)

39_ برای محلول مایع در مایع مثال بزنید.
جواب:  الکل در آب:‌ محلول مایع در مایع است. (سرکه در آب – اسید در آب – آب لیمو)

40_ برای محلول گاز در مایع مثال بزنید.
جواب:  نوشابه گازدار: محلول گاز در مایع است. (آب که در آن گاز اکسیژن حل شده است)‌

41_ برای محلول گاز در گاز مثال بزنید.
جواب:  محلول گاز در گاز: هوا – انواع گازهای سوختی

42_ برای محلول جامد در جامد مثال بزنید.
جواب:  آلیاژها: محلول هایی جامد در جامد هستند.

43_ میزان حل شدن مواد مختلف در آب به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب:  1) دمای آب 2) نوع حل شونده 3) فشار (برای گازها)

44_ آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد؟
جواب:  بله، در بیشتر موارد در اثر گرم شدن حل شونده بیشتری در حلال حل می شود.

45_ اثر دما بر میزان حل شدن نمک خوراکی یا سدیم کلرید در آب را بیان کنید.
جواب:  با افزایش دما میزان انحلال پذیری نمک در آب تغییر چندانی نمی کند.

46_ ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آب های گرم؟ چرا؟
جواب:  در آب های سرد زیرا میزان حل شدن گاز در آب سرد بیشتر از آب های گرم است.

47_ فشار بر حل شدن کدام مواد در آب بیشتر تاثیر دارد؟
الف) جامد ب) مایع ج) گاز
جواب:  ج) گاز

48_ گاز درون نوشابه چیست؟
جواب:  کربن دی اکسید

49_ چرا به هنگام باز کردن در بطری نوشابه حجم زیادی گاز همراه با مقداری نوشابه از بطری بیرون می آید؟
جواب:  زیرا گاز کربن دی اکسید که تحت فشار زیاد در نوشابه حل شده است با باز شدن در پوش بطری و برداشته شدن فشار، به سرعت از محلول خارج می شود.

50_ روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغنهای جامد دارند؟
جواب:  مانع تنگ شدن شریان ها می شود؛ به کندی فاسد می شود (چربی بد) را کاهش می دهد.

51_PH را تعریف کنید.
جواب:  مقیاس برای سنجش قدرت اسیدها و بازها می باشد.

52_ کاغذ پی اچ چه کاربردی دارد؟
جواب:  با کاغذ پی اچ می توان علاوه بر شناسایی اسیدها؛ اسیدی بودن آن ها را نیز مشخص کرد.
موادی که پی اچ آن ها برابر 7 است، خنثی هستند مانند آب خالص.
موادی که پی اچ آن ها کمتر از 7 است، اسیدی هستند.
موادی که پی اچ آن ها بیشتر از 7 است، خاصیت بازی دارند.

53_ ویژگی های اسیدها را بیان کنید.
جواب:  1) ترش مزه هستند.
2) پی اچ آن ها کمتر از 7 است. مانند:‌ سرکه – آب لیمو – جوهر نمک – آب پرتغال
شیر (کمی اسیدی)

54_ ویژگی های بازها را بیان کنید.
جواب:  1) تلخ مزه هستند (مزه گس دارند)
2) پی اچ آنها بیشتر از 7 است. مانند: مایع ظرفشویی – مایع سفید کننده – صابون و شامپو

55_ از خرمنکوب برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  نوعی صاف کردن، اجزاء سبک مثل کاه را از دانه جدا می کند. بر اساس سبکی و سنگینی و اندازه ذرات.

56_ از قیف جداکننده یا دکانتور برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  برای جداسازی دو مخلوط مایع مخلوط نشدنی مثل آب و روغن – و آب و نفت که دو لایه ی جدا از هم ایجاد می کنند.

57_ از کاغذ صافی برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  دارای سوراخ های ریزی است که مواد جامد در مایع را بر اساس اندازه از هم جدا می کند. مانند جداسازی گوگرد از آب – گل و شن از آب.

58_ از سانتریفیوژ برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  دستگاهی که با سرعت زیاد می چرخد، مواد مخلوط را بر اساس سبکی و سنگینی با نیروی گریز از مرکز کار می کند. مانند: جداسازی خامه از شیر، جداسازی سلول های خونی از پلاسما

59_ از دستگاه تقطیر برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  بر اساس تبخیر و میعان دو مایع مخلوط شدنی مثل آب و الکل – اجزاء نفت خام – اجزاء گاز هوا

60_ از دستگاه تصفیه آب برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  بر اساس داشتن صافی های مختلف وزین های مخصوص مواد و ذرات داخل آب را می گیرد.

61_ از دستگاه دیالیز برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  دارای صافی هایی از جنس غشاء سلول های صفاغ هستند که مواد لازم را از خون گرفته و از بدن خارج می کند.

62_ از تبلور برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  برای جداسازی نمک ها از آب ها، با تبخیر آب و با استفاده از میزان حلالیت ماده می توان مواد را از جدا کرد.

63_ آزمایش را برای جداسازی مخلوطی از ماسه و نمک پیشنهاد کنید.
جواب:  در مخلوط ماسه نمک مقداری آب ریخته، بعد آن را از کاغذ صافی عبور می دهیم؛ ماسه روی کاغذ صافی باقی می ماند. اگر آب نمک را حرارت دهیم، آب بخار شده و نمک در ته آن باقی می ماند.

64_ در هر یک از موارد زیر نوع مواد را تشخیص دهید؟
جواب:  نمک: ترکیب
آجیل: مخلوط ناهمگن
آب مقطر: خالص (ترکیب)
شربت آبلیمو: مخلوط ناهمگن آب و شکر و آب لیمو
مس: خالص (عنصر)
سکه: مخلوط، آلیاژ (محلول جامد در جامد)
شکر: خالص (ترکیب عناصر کربن و هیدروژن و اکسیژن)
دوغ: مخلوط ناهمگن (سوسپانیون)

65_ کدام یک از مواد زیر مخلوط ناهمگن است؟
الف) آب نمک ب) الکل در آب ج) آب لیمو د) هوای پاک
جواب:  ج) آب لیمو

66_ کدام یک از مواد زیر محلول است؟
الف) دوغ ب) آلیاژ ج) شربت معده د) شربت خاک شیر
جواب:  ب) آلیاژ

67_ در هر یک از محلول های زیر نوع حالت فیزیکی را تشخیص داده و اجزا آن را هم مشخص کنید.
جواب:  در الکل 70 درصد: مایع – آب حل شونده و الکل حلال است.
در نوشابه: مایع – آب بیشترین مایع حلال است. حل شونده: گاز کربن دی اکسید و شکر
در سرکه: مایع – سرکه 80 درصد – استیک اسید حلال و 20 درصد آب
در کپسول هوا: گاز – بیشترین ماده گاز نیتروژن (78 درصد) می باشد و حلال می باشد. حل شوند:‌اکسیژن (21 درصد) و کربن دی اکسید و بخار آب (1 درصد)

68_ بیشترین مقدار حل شونده ای که در 100 گرم آب حل می شود به دما و حلال بستگی دارد.

69_ مقدار حل شدن برخی مواد مانند گاز اکسیژن در آب، با افزایش دما کاهش می یابد.

70_ ماده ای با پی اچ (Ph) یک (1) در اختیار داریم این ماده اسید قوی است.

71_ کدام یک از موارد زیر اسید است؟
الف) آب لیمو ب) پوست پرتغال ج) شامپو د) مایع ظرفشویی
جواب:  الف) آب لیمو

72_ کدام یک از موارد زیر باز است؟
الف) سرکه ب) نوشابه گازدار ج) صابون د) آب خالص
جواب:  ج) صابون

73_ برای جداسازی اجزای شربت معده می توان از کاغذ صافی استفاده نمود.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 1 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 2 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم