سوالات درس 6 پیام هشتم با جواب

سوال و جواب درس ششم پیام های آسمان هشتم


نام درس : نردبان آسمان | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس ششم پیام های آسمان هشتم

 سوالات متن پیام هشتم/ درس 6 :: نردبان آسمان

1- علی )ع( در مورد نماز چه می فرماید؟
پاسخ: ای مردم مراقب نمازهایتان باشید و خودتان را با نماز به خدا نزدیک کنید . آیا نمی شنوید  که وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشاند ، می گویند « ما از نمازگزاران نبودیم» بدرستی که نماز ، گناهان را مانند برگ های پائیزی  فرو می ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن ها می گشاید.

2 پیامبر خدا نماز را به چه تشبیه کرده است؟
پاسخ: به چشمه ی آبی تشبیه کرده است که در برابر خانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز پنج مرتبه خود را در آن  شست و شو دهد ؛پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند.

3 در میان احکام اسلامی کدام موضوع بیشتر مورد تأکید و  سفارش پیشوایان دین قرار گرفته است؟
پاسخ: نماز

4 در سخنان معصومین از نماز با چه عناوینی یاد شده است؟
پاسخ: ستون دین – معراج مؤمنان – سدّیّ محکم در برابر شیطان

5 ترک نماز موجب چه می شود؟
پاسخ: کشیده شدن به کفر و بی ایمانی

6 آداب نماز را بیان کنید.
پاسخ: بجا آوردن نماز در اوّّل وقت – پوشیدن لباسهای تمیز – برپا داشتن نماز به جماعت – خواندن اذان و اقامه قبل از نماز – خواندن نمازدر مسجد

7 حضرت علی (ع) در مورد اذان و اقامه چه می فرماید؟
پاسخ: کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد ، دوصف ازفرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که ابتدا و انتهای این دو صف دیده نمی شود . و کسی که فقط اقامه بگوید و نماز  بخواند ، پشت سرش یک صف از فرشتگان به نماز می ایستند.

8 پیامبر اکرم در مورد کسی که اذان می گوید ، چه می  فرماید؟
پاسخ: بخشی از ثواب نماز همه ی نمازگزاران ، سهم مؤذنی است  که  مردم با صدای اذان او به نماز ایستاده اند.

9 چرا نماز خواندن در مسجد بیشتر توصیه شده است؟
پاسخ: چون یاد و ذکر خدا همیشه در آن جاری است – معنویت فراوانی دارد – انسان بیشتر متوجه خدا می شود و نماز را با  توجه بیشتری می خواند.

10 امام صادق (ع) در مورد رفتن به مسجد چه می فرماید؟
پاسخ: به مسجد آمدن را جدّّی بگیرید ؛ چرا که مساجد خانه های خداوند در زمین هستند و هرکس با طهارت به مسجد برود خداوند او را از گناهان پاک می کند و نام او را در میان زائران  خود می نویسد.

11 چه فرقی میان آداب نماز و احکام نماز وجود دارد؟
پاسخ: آداب نماز اعمالی هستند که اگر انجام شود بهتر است ولی بجا نیاوردن آنها موجب باطل شدن نماز نمی شود ولی عدم رعایت  احکام نماز باعث باطل شدن نماز می شود.

12 اگر نماز گزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس  شده است  و با همان وضعیت نماز بخواند نمازش …… است.
پاسخ: باطل

13 اگر نمازگزار بفهمد لباس و بدنش نجس شده است ولی بعداً فراموش کند که آن را پاک کند و در همان حال نماز بخواند   نمازش ……… است.
پاسخ: باطل

14 اگر نمازگزار قبل از نداند که لباس و بدنش نجس شده است  و بعد از نماز بفهمد نمازش …….. است.
پاسخ: صحیح

15 اگر مقدار خون در لباس ……………… باشد نماز صحیح است.
پاسخ: کمتر از یک سکه ی کوچک

16 از شرایط مکان و لباس نماز گزار 4 مورد ذکر کنید.
پاسخ: مکان و لباس نمازگزار باید پاک باشد لباس و مکان نمازگزار غصبی نباشد لباس از پول حرام خریداری نشده باشد استفاده از طلا برای مردان حرام است لباس از پوست و موی حیوانات حرام گوشت نباشد

17 در موارد زیر نماز باطل است یا صحیح :
بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نماز می  خواند.
پاسخ: صحیح

بعد از ادرار فراموش کرده محل نجس بدن را شستشو دهد
پاسخ: باطل

کمربندش از چرم گاو است.
پاسخ: صحیح

مقداری از موهای گربه در روی لباسش باقی مانده است.
پاسخ: باطل

با پول رشوه لباس خریده و با آن نماز می خواند
پاسخ: باطل

18 کسی که پاهایش خیس است آیا می تواند بر روی فرش  نجس نماز بخواند؟
پاسخ: خیر

19 استفاده از گردنبند و انگشتر طلا برای مردان ……. است.
پاسخ: حرام

20 استفاده از گردنبند و انگشتر طلا نماز مردان را …… می کند
پاسخ: باطل

21 اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد ، می توان  با آن نماز خواند ؟
پاسخ: توضیح دهید.خیر . این مورد فقط در مورد خون می باشد و در مورد نجاسات  دیگر حتی یک ذره هم نماز را باطل می کند.