سوالات درس 6 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی


نام درس : بیمه و مقابله با حوادث | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات متن مطالعات هفتم / درس ششم :: بیمه و مقابله با حوادث

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم‌تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید. تعداد سوالات سری اول : 12 | تعداد سوالات سری دوم 25

1-به چه کسی بیمه شونده و به چه کسی بیمه گر می گویند؟
پاسخ: شما”بیمه شونده” هستید و مؤسس های که شما را بیمه کرده است، “بیمه گر” نامیده می شود.

2-چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟
پاسخ: برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود.همچنین ممکن است در اثر حوادثی چون تصادف، آتش‌سوزی و…جان و مال افراد به خطر بیفتد

3 -اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟
پاسخ: زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسارت های بزرگ، چنین امکانی برای همه وجود دارد؟

4 -چرا مؤسسه بیمه به‌وجود آمده است؟
پاسخ: مؤسسه بیمه، برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است

5-بیمه چیست؟
پاسخ: بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده(بیمه گذار)است

6-مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟
پاسخ: مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه٭ از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

7-در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟
پاسخ: در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همه آنها زیر نظر “بیمه مرکزی ”فعالیت می کنند

8 -انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟
پاسخ: بعضی از بیمه ها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند.بعضی دیگر از بیمه ها اختیاری
هستند و افراد، داوطلب میشوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند

9-بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟

پاسخ: بیمه بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، بیمه عمر، بیمه از کارافتادگی، بیمه روستاییان، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه سرنشین خودرو، بیمه آتش‌سوزی، بیمه منازل مسکونی و…

10-نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟
پاسخ: طبق قانون، همه دارندگان وسایل ٔ نقلیه موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کمک های بیمه استفاده کنند

11-نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟
پاسخ: بر طبق قانون، ٔ کلیه سازمانها، صاحبان بنگاه ها، شرکت ها و کارفرمایان، وظیفه دارند همه کارمندان و کارگران خود را در مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند

12 -امام علی (علیه السالم) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟
پاسخ: فرمود : برعهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند و از بیت المال به او مستمری بدهد.

 


سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ چرا بیمه به وجود آمده است؟
جواب:  مؤسسه بیمه، برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است. برای روزهای بیماری، از کار افتادگی، بیکاری یا بازنشستگی، برای حوادثی چون تصادف و آتش‌سوزی و …

2_ به چه کسی بیمه شونده و به چه کسی بیمه گر می گویند؟
جواب:  شما «بیمه شونده» هستید و مؤسس هایی که شما را بیمه کرده است، «بیمه گر» نامیده می شود.

3_ بیمه چیست؟
جواب:  بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده (بیمه گذار) است. مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حقّ بیمه از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

4_ چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟
جواب:  برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود.همچنین ممکن است در اثر حوادثی چون تصادف، آتش‌سوزی و…جان و مال افراد به خطر بیفتد.

5_ وظیفه بیمه مرکزی چیست؟
جواب:  بیمه مرکزی قوانین و مقررات لازم را برای مؤسسات بیمه تدوین می کند و هدایت و نظارت بر فعالیت و عملکرد آن ها را به عهده دارد. بیمه مرکزی نظارت می کند تا مؤسسات بیمه، وظایف خود را به درستی انجام دهند و مشتریان نیز از نحوه کار آنها رضایت داشته باشند.

6_ انواع بیمه را نام ببرید.
جواب:  بیمه انواع مختلفی دارد. بعضی از بیمه ها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند. بعضی دیگر از بیمه ها اختیاری هستند و افراد، داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند.

7_ اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟
جواب:  زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسارت های بزرگ، چنین امکانی برای همه وجود ندارد.

8_ مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟
جواب:  مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حقّ بیمه از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

9_ در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟
جواب:  در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همه آنها زیر نظر «بیمه مرکزی» فعالیت می کنند.

10_ انواع بیمه از نظرات خدمات را نام ببرید.
جواب:  بیمه بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، بیمه عمر، بیمه از کارافتادگی، بیمه روستاییان، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه سرنشین خودرو، بیمه آتش‌سوزی، بیمه منازل مسکونی و… .

11_ یک بیمه اجباری نام ببرید.
جواب:  بیمه اتومبیل و موتور – بیمه کارمندان کارگران توسط کارفرما

12_ افرادی که تحت پوشش بیمه بهداشت و درمان هستند چه هزینه هایی را دریافت می کنند؟‌
جواب:  عمل جراحی – آزمایشگاه – خرید دارو

13_ نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟
جواب:  طبق قانون، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کمک های بیمه استفاده کنند.

14_ نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟
جواب:  بر طبق قانون، کلیه سازمان ها، صاحبان بنگاه ها، شرکت ها و کارفرمایان، وظیفه دارند همه کارمندان و کارگران خود را در مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند.

15_ امام علی (ع) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟
جواب:  امام علی (ع) فرمود: برعهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند و از بیت المال به او مستمری بدهد.

16_ بیمه شونده چه کسی است؟
الف) کسی که فرد را بیمه می کند.
ب) فردی که بیمه می شود.
ج) فردی که بیمه را صادر می کند.
د) گزینه 1 و 3
جواب:  ب) فردی که بیمه می شود.

17_ بیمه گر چه کسی است؟

الف) فردی که بیمه می شود. ب) فردی خیر که خسارت های فرد را جبران می کند.
ج) موسسه ای که در قبال مبلغی فرد را بیمه می کند. د) گزینه1 و 2
جواب:  ج) موسسه ای که در قبال مبلغی فرد را بیمه می کند.

18_ موسسه بیمه به چه علت به وجود آمده است؟

الف) برای جبران زیان های مالی و جانی ب) برای جبران زیان های مالی
ج) برای جبران زیان های جانی د) هیچ کدام
جواب:  الف) برای جبران زیان های مالی و جانی

19_ موسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از …… خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

الف) دولت ب) خیرین ج) بیمه شونده د) همه موارد
جواب:  ج) بیمه شونده

20_ موسسات بیمه زیر نظر ……….. فعالیت می کنند.

الف) قوه قضاییه ب) بیمه مرکزی ج) هلال احمر د) شورای نگهبان
جواب:  ب) بیمه مرکزی

21_ کدامیک یک از انواع بیمه هست؟

الف) اجباری ب) اختیاری ج) بهداشت و درمان د) همه موارد
جواب:  د) همه موارد

22_ کدامیک نظر خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می شود نیست؟

الف) بیمه عمر ب) بیمه های اجباری ج) بیمه آتش‌سوزی د) بیمه بیکاری
جواب:  ب) بیمه های اجباری

23_ داستان «پیر مرد نصرانی که کور و …..» از کدام کتاب و اثر کیست؟

الف) مخزن الاسرار نظامی ب) اسلام شناسی شریعتی
ج) گلستان سعدی د) داستان راستان شهید مطهری
جواب:  د) داستان راستان شهید مطهری

24_ موسسه بیمه برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است.

25_ کلیه موسسات بیمه زیر نظر بیمه مرکزی فعالیت می کنند.