سوالات متن مطالعات هشتم درس 5

سوالات درس پنجم مطالعات هشتم


نام درس : آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از آنها | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس پنجم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 5 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

درس پنجم: آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها
1 -نوجوانان چه گروه های سنی را تشکیل می دهند؟
پاسخ: گروه سنی دوازده تا هجده سال

2 -چرا نوجوانی دوره حساسی است؟
پاسخ: در این دوره، افراد از نظر جسمانی دچار تغییراتی می شوند که به این تغییرات »بلوغ« می گویند .نوجوانان علاوه بر تغییرات جسمانی از نظر ذهنی و اجتماعی نیز تغییر می کنند .آنها در حال پشت سر گذاشتن کودکی و رسیدن به جوانی و بزرگسالی هستند.

3 -تغییرات دوره نوجوانی اغلب باعث بروز چه مسائلی می شود؟
پاسخ: تغییرات این دوره، اغلب باعث بروز مسائل مختلف عاطفی و احساسی در نوجوانان می شود.

4 -برخی از خصوصیات دوره نوجوانی و بلوغ را نام ببرید؟
پاسخ: شک و تردید، هویت جویی، هیجان طلبی و میل به تجربه کردن، استقلال طلبی، حساس شدن نسبت به خود.
نکته: نوجوانی فرصتی برای کسب شایستگی ها و مهارت های زندگی است.

5 -چرا در دوره نوجوانی افراد بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند؟
پاسخ: در این دوره به دلیل برخی خصوصیاتی که در دوران بلوغ به وجود می آید، افراد حساس ترند و ممکن است روحیه هیجانی و کنجکاوی آنها باعث شود که بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار بگیرند.

6 -کدام آسیب های اجتماعی جامعه را بیشتر تهدید می کند؟
پاسخ: پرخاشگری و نزاع و اعتیاد

7 -پرخاشگری و نزاع نتیجه کدام عامل است؟
پاسخ: کنترل نکردن خشم

8 -چه کسانی به افراد پرخاشگر تبدیل می شوند؟
پاسخ: افرادی که راه های درست ابراز خشم را یاد نگرفته و نمی توانند به طور معمول خشم خود را کنترل) مهار (کنند، به افراد پرخاشگر تبدیل می شوند و ممکن است در بزرگسالی نیز به این رفتار ادامه دهند.

8 -شکل های مختلف رفتار پرخاشگرانه را بیان کنید؟
پاسخ: رفتارهای پرخاشگرانه درجات گوناگون دارد و ممکن است به شکل های مختلفی مانند آزار و اذیت، کتک زدن، مسخره کردن و تحقیر دیگران، بی ادبی نمودن و ناسزا گفتن و شکستن و تخریب وسایل، بروز کنند.

9 -رفتار پرخاشگرانه چه اثراتی بر زندگی فرد می گذارد؟
پاسخ: نوجوانان پرخاشگر، تحمل کمی دارند . پرخاشگری همچنین مشکلاتی را در یادگیری و تحصیل به وجود می آورد و زمینه را برای سایر آسیب های اجتماعی فراهم می کند. گاهی پرخاشگری ممکن است اثرات جبران ناپذیری در زندگی فرد به وجود بیاورد.

10 -سه قاعده مهم در هنگام خشم و عصبانیت را نام ببرید؟
پاسخ: 1 -نباید به خودم صدمه بزنم. 2 – نباید به دیگران صدمه بزنم. 3 -نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم.

11 -وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم چه رفتاری را باید از خود نشان بدهیم؟
پاسخ: (دو مورد)
*به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد خدا خود را آرام کنیم.
*نفسهای عمیق بکشیم و از یک تا ده بشماریم.
*با رعایت سه قاعده ای که در باال گفته شد، علت عصبانیت خود را مؤدبانه و آرام بیان کنیم.
*اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کننده را ترک کنیم.
*برای آرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزرگترها کمک بگیریم.

12 -وقتی دیگران از دست ما عصبانی هستند چه رفتاری باید از خودمان نشان بدهیم؟ (دو مورد)
پاسخ: *به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ما عصبانی است و علت چیست؟
*به حرفهای طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حرفهای او را قطع نکنیم.
*اگر اشتباهی مرتکب نشده ایم، با آرامش توضیح دهیم و اگر اشتباهی کرده ایم عذرخواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیدا کنیم.
*اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر به شنیدن حرف های ما نیست و ممکن است به ما صدمه بزند، فوراً صحنه را ترک کنیم و از بزرگ ترها کمک بخواهیم.

13 -حدیثی از امام علی(ع) در مورد خشم بیان کنید؟
پاسخ: خشم دشمن توست، پس آن را بر خود مسلط مگردان.

14 -حدیثی از امام صادق(ع) را در مورد خشم بیان کنید؟
پاسخ: هر کسی مالک خشم خود نباشد، مالک عقل خود نخواهد بود.

15 -چه چیزی باعث وابستگی فرد به مواد مخدر می شود؟
پاسخ: موادّ مخدّر، موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی روی سیستم عصبی ایجاد می کند و باعث کم شدن هوشیاری و بی حسی و بی حالی می شوند اما پس از تمام شدن اثر آن روی مغز، فرد حال بسیار بدی پیدا می کند و مجبور است دوباره به سمت آن ماده برود .به عبارت دیگر فرد به آن وابستگی پیدا می کند و حاضر است برای به دست آوردن آن ماده، هر کاری بکند.

16 -افراد با چه بهانه هایی ممکن است به مواد مخدر گرایش پیدا کنند؟
پاسخ: (1) بعضی از افراد ادعا می کنند برای فرار از مشکلات به این سمت کشیده شده اند
(2)برخی از نوجوانان و جوانان که جرأت و مهارت «نه گفتن » را ندارند، تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند و به خواسته های آنها پاسخ مثبت می دهند و فریب می خورند.
(3)بعضی دیگر از افراد از روی کنجکاوی یا خودنمایی و اینکه نشان دهند، دیگر بچه نیستند، سیگار و موادّ مخدّر را تجربه( آزمایش )می کنند .در حالی که تجربه موادّ مخدّر، خطرناک است و حتی با یکبار استفاده، فرد به دام آنها می افتد و به سادگی نمی تواند از شرّ آنها خلاص شود.