سوالات متن مطالعات هشتم درس 4

سوالات درس چهارم مطالعات هشتم


نام درس : درس چهارم | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس چهارم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 4 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

درس چهارم: وظایف دولت
1 -منظور از شهروند چیست؟
پاسخ: منظور از شهروندان اتباع یک کشوراند.

2 -چه کسانی شهروندان ایران محسوب می شوند؟
پاسخ: همه کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند، چه شهری باشند، چه روستایی و عشایر، چه در داخل کشور زندگی کنند و چه در خارج ازکشور، شهروند ایران محسوب می شوند.

3 -شهروندان در رابطه با دولت چه حقوقی دارند؟
پاسخ: آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه های مختلف بهره مند شوند، و حق آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند.

4-شهروندان یک کشور نسبت به دولت چه مسئولیت هایی دارند؟
پاسخ: شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند، با دولت مشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند، مالیات خود را بپردازند و در هنگام جنگ از کشور دفاع کنند.

5 -یکی از مهم ترین وظایف دولت را نام ببرید؟
پاسخ: اجرای قوانین و مصوبات مجلس) پس از تصویب مجلس شورای اسلامی)

6 -مهم ترین وظایف رئیس جمهور را نام ببرید؟
پاسخ: رئیس جمهور علاوه بر آنکه وزیران را هدایت و بین آنها هماهنگی ایجاد می کند، وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد؛ برای مثال، امضای قراردادهای که بین ایران و کشورهای دیگر بسته می شود، امضای استوار نامه سفیران کشور ما و پذیرش استوار نامه سفیران سایر کشورها، اعطای نشان های دولتی و… نکته: یکی از اقدامات دولت ها تنظیم لایحه در امور مختلف است.

7 -چه کسانی حق نظارت بر فعالیت های دولت را دارند؟
پاسخ: نمایندگان مجلس بر فعّالیت های دولت نظارت می کنند و حق سؤال کردن از رئیس جمهور و وزرا و یا استیضاح ایشان را دارند .

8 -نمایندگان مجلس چگونه بر فعالیت های دولت نظارت می کند؟
پاسخ: نمایندگان ممکن است از عملکرد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سؤال کنند .در این صورت رئیس جمهور یاوزیری که از او سؤال شده باید در مجلس حاضر شود و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد .گاهی نیز ممکن است مجلس وزیری را استیضاح کند.

9 -هزینه های دولت شامل چه مواردی می شود؟
پاسخ: دولت فعّالیت های مختلفی را در زمینه آموزش، بهداشت، اوقات فراغت، حفاظت از محیط زیست، مسکن، کشاورزی، صنعت و …انجام می دهد همچنین دولت برای اقدامات عمرانی مثل ساختن پل، جاده، فرودگاه، نیروگاه برق و …باید سرمایه گذاری کند.

10 -سه منبع اصلی درآمد در کشورمان را نام ببرید؟ د
پاسخ: درآمد های حاصل از صادرات نفت، درآمدهای حاصل از مالیات، سایر درآمدها.

11 -دولت بیشتر درآمدهای خود را از چه راهی به دست می آورد؟
پاسخ: صادرات نفت

12 -مالیات چیست؟
پاسخ: مالیات پولی است که بر طبق قانون، افراد و مؤسسات به دولت می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، مورد استفاده قرار بگیرد.

13 -دولت علاوه بر صادرات نفت و دریافت مالیات از چه راه هایی می تواند درآمد کسب کند؟
پاسخ: درآمدی که دولت از بابت ارائه خدمات برق، آب، گاز و تلفن به مردم، به دست می آورد یا درآمدهای مربوط به خدماتی مانند صدور گواهینامه رانندگی، سند مالکیت، گذرنامه و نظایر آن، یا درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در صنایع بزرگ از دیگر درآمدهای دولت هستند.

14 -بودجه چیست؟
پاسخ: بودجه به زبان ساده یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت یا همان درآمدها و هزینه ها. بودجه سندی است که دولت در آن درآمدها و هزینه های یک کشور را برای یک سال، معین می کند.
نکته: یکی از وظایف مهم دولت ها تنظیم لایحه بودجه است.

15 -تصویب لایحه بودجه بر عهده چه نهادی است؟
پاسخ: مجلس شورای اسلامی
نکته: مجلس بر درآمدها و هزینه های دولت نظارت می کند.