سوالات متن مطالعات هشتم درس 3

سوالات درس سوم مطالعات هشتم


نام درس : درس سوم | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس سوم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 3 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

درس سوم: ساختار و تشکیلات دولت

1 -حکومت کشور ما به وسیله کدام قوا و زیر نظر چه کسی اداره می شود؟
پاسخ: حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است که به وسیله سه قوه مقننه ، قضائیه و مجریه زیر نظر مقام رهبری اداره می شود.

2 -قوه مجریه از چه کسانی تشکیل می شود؟
پاسخ: قوه مجریه همان دولت و سازمان های وابسته به دولت است.

3 -ریاست قوه مجریه برعهده چه کسی است و چه مسئولیت هایی دارد؟
پاسخ: ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است که پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس را برعهده دارد.

نکته: رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است.

4 -رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود؟
پاسخ: رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و تنها برای یک دوره چهار ساله دیگر به صورت متوالی، انتخاب مجدد او مانعی ندارد.

5 -صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را چه کسانی تایید می کنند؟
پاسخ: شورای نگهبان

6 -چه کسانی می توانند در رای گیری شرکت کنند؟
پاسخ: در روز رای گیری همه کسانی که ایرانی و تبعه جمهوری اسلامی ایران هستند (حتی افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند) می توانند در انتخابات شرکت کنند و به فرد موردنظرشان رای بدهند.

نکته: حداقل سن رای دهندگان 18 سال تعیین شده است.

7 -منظور از تنفیذ حکم رئیس جمهور چیست؟
پاسخ: پس از آنکه رئیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخاب شد، برای شروع کار حکم وی توسط رهبر امضا و تنفیذ می شود.

8 -مراسم تحلیف رئیس جمهور به چه منظوری صورت می گیرد؟
پاسخ: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد می کند که وظایف خود را به درستی انجام دهد.

9 -رئیس جمهور و دولتی که تشکیل می دهد در برابر چه کسانی مسئول هستند؟
پاسخ: در برابر ملت ایران، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

10 -هیئت دولت از چه کسانی تشکیل می شود؟
پاسخ: از رئیس جمهور ، معاونان و وزیران.

11 -تشکیل کابینه توسط رئیس جمهور را توضیح دهید؟
پاسخ: رئیس جمهور درشروع کار خود، وزیرانی را انتخاب و به مجلس معرفی می کند .هر وزیر در برابر نمایندگان ملت در مجلس، برنامه های خود را ارائه می دهد .سپس نمایندگان درباره صالحیت او برای وزارت، اظهارنظر می کنند .سپس درباره هر وزیر رأی گیری می شود و در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس به وزیر رأی اعتماد بدهند، او می تواند به عنوان وزیر، کار خود را شروع کند.

12 -منظور از وزارتخانه چیست؟
پاسخ: هر وزیر مسئول یک وزارتخانه است و ساختمانی که دفتر وزیر در آنجا قرار دارد، وزارتخانه نامیده می شود.

نکته: مقر هیئت دولت و وزارتخانه ها در تهران پایتخت کشور است.