سوالات درس 1 پیام هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس اول


نام درس : بینای مهربان | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس اول

سوالات پیام هفتم / درس اول «بینای مهربان » / در این بخش سوالات متن درس اول 1 پیام های آسمانی هفتم را آماده کرده ایم. حتما سوالات درس اول دینی هفتم در سایت همگام درس را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

جواب خودت را امتحان کن

1 -چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند ،دچار حادثه می شوند؟
پاسخ: بخاطر اینکه از سر نادانی و سهل انگاری حادثه ای براشون پیش میاد آنان با گناهانشان خودشون رو از حفاظت خدا محروم میکنند

2 -استفاده صحیح از نعمت … و استفاده ناصحیح از نعمت … است.
پاسخ: شکر نعمت- ناسپاسی در برابر خداوند

3 -شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ: این است که از نعمت های خدا در راه حرام استفاده نکنیم و از آنچه خداوند حرام کرده است دوری نماییم.

همگام درس ، HamGamDars.com

سوالات متن درس اول پیام هفتم

1 -خداوند همواره در کنار ما انسان ها حضور دارد، قرآن در این باره چه می فرماید؟
پاسخ: «…هو معکم این ما کنتم…»هر کجا باشید او با شما ست.

2 -محافظان ویژه ای که به فرمان خداوند انسان را از حوادث زندگی محافظت می کنند،چه کسانی هستند؟
پاسخ: فرشتگان

3-نمونه ای از محافظت فرشتگان از انسان را بگویید؟(بر اساس سخن امام باقر علیه السلام)
پاسخ: انسان را از افتادن در چاه،فروریختن دیوار بر سرش و هر حادثه بد دیگری محافظت می کنند.

4 -نشانه های محبت خداوند به ما انسان ها را بیان کنید؟(دو مورد)
پاسخ: مراقبت و توجه دائمی خداوند نسبت به ما،توانایی یادگیری.

5-وظیفه ما در برابر این همه توجه خداوند به انسان ها چیست؟
پاسخ: شکرگزاری از او

6 -ساده ترین نوع شکرگزاری از خداوند کدام است؟
پاسخ: شکر زبانی

7-شکر زبانی را چگونه به جای می آوریم؟(دو مثال بیاورید)
پاسخ: وقتی کسی در انجام کاری به ما کمک می کند ،به او می گوییم:متشکرم و یا در حق او دعا می کنیم.دربرابر نعمت های خداوند گاهی به زبان می
گوییم : الحمدالله.

8 -سه مورد از مواردی که در برابر نعمت های خدا شکر عملی به جای می آوریم را بگویید.
پاسخ: وقتی از چشم خود برای مطالعه کتاب های مفید استفاده می کنیم.
وقتی به پدر و مادر و معلم خود احترام می گذاریم.
وقتی به افراد سالخورده و ناتوان کمک می کنیم.

9-نتیجه شکر عملی چیست؟
پاسخ: با شکر عملی ،نه تنها شکر حقیقی و شایسته خدا را کرده ایم،بلکه موجب جلب رضایت خدا و پاداش اخروی و افزون شدن نعمت ها می شویم.

10 -آیه 7سوره ابراهیم جهت زیاد شدن نعمت های الهی چه دستور می دهد؟
پاسخ: شکر گزاری از خداوند.

11 -بر اساس آیه «لئن شکرتم لازیدنکم»نتیجه سپاسگزاری خداوند چیست؟
پاسخ: زیاد شدن نعمت ها.

12 -معنای آیه ی « لَئن شَکَرْتُم لأَزِیدنَّکُم « را بنویسید.
پاسخ: اگر شکرگزاری کنید، ما قطعاً[نعمت ها را] زیاد می کنیم.


 اگر سوالات بالا را دوست نداشتید : 

1-دو مورد از نشانه های محبت خداوند نسبت انسان را نام ببرید ؟
پاسخ:1 -مراقبت و توجه دائمی خداوند نسبت به ما 2 -برتری دادن انسان بر سایر موجودات

2-منظور از شکر زبانی چیست؟
پاسخ: سپاسی که فقط از طریق زبان بیان می شود وقتی کسی در انجام کاری به ما کمک می کند به می گوییم مچکریم این ساده ترین نوع شکر است که به ان شکر زبانی گفته می شود

3-شکر عملی چیست؟
پاسخ: سپاسی که از طریق عمل و انجام کاری نشان داده می شود مثال به پدر و مادر خود احترام می گذاریم

4-چند نمونه از شکر عملی را نام ببرید
پاسخ: به افراد سالخورده و ناتوان کمک می کنیم ،شکر عملی نعمت های خداوند را به جا می آوریم، وقتی از چشم خود برای مطالعه کتاب های مفید استفاده می کنیم

5-انواع شکر را فقط نام ببرید
پاسخ: شکر زبانی و شکر عملی

6-ساده ترین نوع شکر …..است
پاسخ: شکر زبانی

7-امام صادق)ع( در مورد شکر نعمت چه فرموده است؟
پاسخ: شکر نعمت ان است که از آنچه خداوند حرام کرده است دوری کنی

8-با……،خداوند نه تنها از ما راضی می شود،بلکه ……..بیشتری نیز به ما می دهد
پاسخ: شکر گذاری_نعمت های