سوالات درس 1 علوم سوم با جواب

سوال و جواب علوم سوم درس 1


نام درس : زنگ علوم | موضوع : سوالات متن | سوم ابتدایی

سوال و جواب علوم سوم درس 1

سوالات متن علوم سوم

گزارشدرس 1 :: زنگ علوم

1 -ابزار های مهم جمع آوری اطلاعات چیست ؟
جواب پرسش نامه – مصاحبه – مشاهده

2 -مشاهده را تعریف کنید .
جواب جمع آوری اطلاعات در باره ی محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف ( بینایی – شنوایی – بویایی – چشایی و المسه ) را مشاهده
می گوییم .

3 -پرسش نامه را تعریف کنید .
جواب جمع آوری نظرات دیگران در باره ی یک موضوع به صورت کتبی را پرسش نامه می گوییم .

4 -مصاحبه را تعریف کنید .
جواب جمع آوری اطلاعات از طریق گفت و گو با کارشناسان و متخصصان را مصاحبه می گوییم .

5 -مراحل کار یک پژوهشگر را نام ببرید .
جواب مشاهده کردن – پرسیدن – جمع آوری اطلاعات – ساختن فرضیه – آزمایش کردن فرضیه – نتیجه گیری

6 -اولین قدم در تحقیق مریم و دوستانش چه بود ؟
جواب طرح پرسش

7 -چه کسانی در مورد تغذیه ی مناسب اطلاعات دارند ؟
جواب پزشک – مربی بهداشت – متخصص و بزرگ تر ها

8 -شما در زنگ های تفریح چه غذاهای سالمی استفاده می کنید ؟
جواب از لقمه های مختلف مانند نان و پنیر – انواع میوه – نخود و کشمش و ….

9 -چرا در یک پژوهش باید اطلاعات را یادداشت کنیم ؟
جواب چون یادداشت باعث می شود چیزی از اطلاعات را از یاد نبریم و آنها را مرتب کنیم