گام به گام درس 7 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ فعالیت های درس هفتم مطالعات نهم


نام درس : جمعیت جهان | موضوع : جواب فعالیت هاپ | پایه نهم

پاسخ فعالیت های درس هفتم مطالعات نهم

گام به گام مطالعات نهم / درس 7 :: جمعیت جهان

جواب فعالیت صفحه 45 مطالعات نهم

۱- با استفاده از نقشهٔ پراکندگی جمعیت، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم) را در مکان‌های زیر مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته‌های خود از سال گذشته، علت این نوع تراکم را در هر کشور بنویسید.
بنگلادش (زیاد) = به علت وجود آب و خاک مناسب برای کشاورزی، باران کافی
ژاپن (زیاد) = به علت صنعتی بودن، باران کافی
لیبی وچاد (کم) = به علت کمبود مواد معدنی، آب و خاک مناسب
سیبری (کم) = سرزمین یخ بسته و نبود قابلیت کشاورزی
آلمان(زیاد) = آب و هوای معتدل و صنعت پیشرفته
استرالیا (کم) = وسعت زیاد بیابان‌ها
کانادا (کم) = سردی هوا در مناطق شمالی و نزدیکی به قطب

۲- پرس‌وجو کنید پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به ترتیب از رتبهٔ اوّل تا هفتم کدام کشورها هستند و چقدر جمعیت دارند؟

رتبه نام کشور جمعیت رتبه نام کشور جمعیت
1 چین ۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰  5 پاکستان ۲۲۸٬۹۳۵٬۱۴۵ 
2 هند ۱٬۴۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰  6 نیجریه ۲۱۶٬۷۴۶٬۹۳۴
3 آمریکا ۳۳۴٬۸۳۵٬۰۰۰ 7 برزیل ۲۱۶,۰۸۶,۶۰۹
4 اندونزی ۲۷۵٫۹۶۳٫۰۰۰  16 ایران ۸۳٬۵۶۰٬۱۶۲

جواب فعالیت های درس ۷ مطالعات نهم


جواب فعالیت صفحه 46 مطالعات نهم

۳- همفکری کنید و به طور گروهی، جدولی با دو ستون رسم کنید. الف) فهرستی از عواملی را که موجب می‌شود یک مکان مهاجرپذیر باشد، در یک ستون بنویسید. ب) فهرستی از عواملی را که موجب می‌شود یک مکان مهاجر فرست باشد، در ستون دیگر بنویسید.

عوامل مهاجر پذیری عوامل مهاجر فرستی
احساس آرامش و امکان پیشرفت، فراوانی مواد غذایی، آب و هوای خوب، بهداشت بالا، خاک مناسب، ثروت و… جنگ، قحطی، خشک‌سالی ،بیماری، خاک بد، فقر و…

4- آیا در کلاس شما افرادی هستند که خود یا خانواده‌شان از شهر یا روستای دیگری به شهر یا روستای شما مهاجرت کرده باشند؟ درباره دلایل مهاجرت آنها (چه در مبدأ و چه در مقصد) پرس‌وجو کنید.
پاسخ پیشنهادی: به دلایل نبود شغل مناسب، عدم وجود امکانات درمانی و رفاهی، نبود امکان ادامه تحصیل در دانشگاه و…

5- همان‌طور کا میدانید، یکی از عواملی که سبب کاهش جمعیت در برخی نقاط جهان شده است، کشتار یا انتقال اجباری اروپاییان، اسارت چند ده ملیون از زنان و مردان آفریقایی و انتقال آنها به اروپا و آمریکا برای کار، کشتار چند ده‌هزار نفر از مردم مسلمان در بوسنی و هرزگوین به دست صرب‌ها،کشتار هزار مسلمان یمنی به دست حاکمان سعودی و….. .
فکر میکنید کاهش شدید و ناگهانی جمعیت در برخی مناطقی که نام برده شد، چه تاثیری بر اقتصاد و جامعه آن منطقه در سال های بعد از آن داشته است؟
پاسخ : نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل در رشد و پیشرفت اقتصادی یک جامعه شناخته می شود.از این رو،کشتار یا مهاجرت این نیروی انسانی متخصص موجب کاهش ظرفیت های تولیدی آن کشورها شده و اقتصاد آنها را فلج خواهد کرد.