گام به گام درس 5 پیام آسمانی نهم

جواب فعالیت کلاسی، خودت را امتحان کن


نام درس : رهبری در عصر غیبت | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه نهم

جواب فعالیت کلاسی، خودت را امتحان کن


 گام به گام پیام نهم / درس 5 :: رهبری در عصر غیبت

فعالیت کلاسی صفحه 56 پیام نهم

با توجه به اینکه بیش از هزار سال است که امام زمان – عجَّل اللّٰه تعالیٰ فرجه الشریف – در غیبت به سر می‌برند، آیا می‌توانیم بگوییم که انسان‌ها در تمام این مدت هیچ نیازی به هدایت و رهبری نداشته‌اند؟ تکلیف مردم در این زمان، که دوران غیبت نامیده می‌شود، چیست؟
پاسخ: خیر. باید به سراغ کسانی بروند که سخنان اهل بیت را بازگو می‌کنند و به حلال و حرام آگاهند و احکام را می‌شناسند.

جواب فعالیت کلاسی دینی نهم درس 5

فعالیت کلاسی صفحه 57 پیام نهم

با توجه به حدیث بالا فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان – عجَّل اللّٰه تعالیٰ فرجه الشریف – به عهده دارند، باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند
پاسخ: 1) وابسته به دنیا و اموال نباشند. 2) پرهیزگار باشند.
3) پیرو هوای نفس خود نباشند. 4) مطیع دستورات خداوند باشند.

جواب خودت را امتحان کن دینی نهم درس پنجم

فعالیت کلاسی صفحه 58 پیام نهم

با کمک هم گروهی های خود بگویید که چه تفاوتی میان وظایف ولی فقیه با سایر فقها وجود دارد؟
پاسخ: ولی فقیه در کنار پاسخگویی به مسائل دینی، کار رهبری جامعه را نیز بر عهده می گیرد.

خودت را امتحان کن صفحه 61 پیام نهم

۱- چه چیزی باعث شد تا امام مهدی (ع) به دستور خداوند از نظرها غائب شود؟
پاسخ: اوضاع روز به روز بر امامان سخت‌تر می‌شد و آنان یکی پس از دیگری توسط حاکمان به شهادت می‌رسیدند تا آنجا که سه امام قبل از حضرت مهدی (عج)، در سن جوانی به شهادت رسیدند. در چنین شرایطی بود که ایشان که آخرین امام مسلمین است، به دستور خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و شرایط مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشند، ظهور کند.

۲- توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند؟
پاسخ: زیرا فقیهان، نایب و جانشین امام زمان به شمار می روند و همان گونه که مردم در زمان امامان معصوم موظف بودند از آنان اطاعت کنند، در عصر غیبت نیز باید از جانشینان امام زمان (ع)؛ یعنی فقیهان پیروی کنند.

۳- سه مورد از ویژگی‌های امام خمینی رحمه اللّه علیه را بیان کنید.
پاسخ:  1 -عابدی شب زنده دار بود. 2 -سیاست مداری آگاه بود. 3 -مانند عادی ترین مردم زندگی می کرد.