گام به گام درس 4 پیام هشتم

جواب : فعالیت کلاسی | خودت را امتحان | پیشنهاد


نام درس : پیوند جاودان | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب : فعالیت کلاسی | خودت را امتحان | پیشنهاد


گام به گام پیام آسمانی هشتم / درس 4 :: پیوند جاودان

فعالیت کلاسی صفحه 34 پیام آسمانی هشتم

به نظر شما علت تأکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟
جواب: زیرا نعمت اهل بیت بالاترین نعمتی است که خداوند از طریق پیامبر برای هدایت ما ارسال کرده است بنابراین قدر و درک این نعمت ما را از گمراهی و سرگردانی در این دنیا و جهان آخرت نجات میدهد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۴ دینی هشتم

فعالیت کلاسی صفحه 38 پیام آسمانی هشتم

آیات زیر را با دقت بخوانید:
فعّالیت کلاسی صفحه 38 پیام آسمانی هشتم

این آیات را کنار هم قرار دهید و درباره پیامی که از آنها در می ‌یابید در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: قرآن در یک کتاب محفوظ قرار دارد و اهل بیت هم از پلیدی و گناه محفوظ هستند پس فقط اهل بیت هستند که می‌ توانند به معنای عمیق مفاهیم آیات الهی دست یابند.

فعالیت کلاسی درس چهارم دینی هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 38 پیام آسمانی هشتم

١- چرا خداوند پیامبر اکرم (ص) را اولین معلم قرار داد؟
جواب: زیرا پیامبر می ‌دانست که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر واقعی آیات را می‌ دانست و با تمام وجود به بیان معارف الهی قرآن و آموزش مردم زمان خود می‌پرداخت.

۲- پیامبر اکرم (ص) برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه‌ای طراحی کرده بود؟
جواب: تربیت معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق قرآن

۳- حدیث ثقلین را بنویسید.
جواب: پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: ای مردم، من از میان شما می‌روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می‌گذارم. تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمه کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می‌کنید.